Smartskandalenytt

FHI med kriminell strålepropaganda?

I en artikkel publisert på Folkehelseinstituttets nettside, 05.09.2017, med tittelen Barns nevrologiske utvikling påvirkes ikke av mobiltelefonbruk under graviditet, fremmer FHI hårreisende bagatelliserende påstander om risikoen for nevrologiske skader ved mobilbruk under graviditet.  Ja, det er […]

FORSØKSKANINER: Mens andre vestlige land går inn for å beskytte barn i skole og barnehage mot trådløs teknologi, går Norge motsatt vei.
Meninger

Et storstilt helseeksperiment

De siste årene har flere vestlige land vedtatt føre-var-lover for å beskytte skole- og barnehagebarn mot mulige skadevirkninger av strålingen fra trådløs teknologi. Dette skjer etter gjentatte, sterke advarsler fra internasjonale fagfolk. Samtidig velger Norge […]

Meninger

Lar media seg bruke så lett?

Emne:  Lar media seg bruke så lett? Dato:  01.09.2017 09:09 Fra:  Paul Arthur Ingebretsen <p-arthu@online.no> Til:  marie.moen.kingsrod@vg.no, toh@dagbladet.no, hmt@dagbladet.no, tomo@dagbladet.no VG: Marie Moen Kingsrød (marie.moen.kingsrod@vg.no) Dagbladet: Tormod Halleraker (toh@dagbladet.no), Hilde Marie Tvedten (hmt@dagbladet.no), Tora Morset […]