Ærede medaktivist.  Vil du hjelpe oss økonomisk?

Vi ber pent om små økonomiske bidrag til drift av nettstedet, utgifter som i dag dekkes av webadministrators beskjedne private midler. Prosjektet er viktig for alle og kostnadene overkommelig for et folkelig spleiselag.  Det dreier seg om faste og variable kostnader, som kjøp av domener, månedlig serverleie, backup og sikkerhetskopiering, samt enkelte wordpress-plugins for å få nødvendig funksjonalitet på plass i prosjektet.

Selve arbeidet som nedlegges på nettsiden og i prosjektet gjøres 100% på dugnad inntil videre. Dette gjelder alle som deltar, også webansvarlig.

Senere vil det tilrettelegges mulighet for å donere til mer dedikerte prosjekter i regi av folkebevegelsen, f.eks til markedsføring av prosjektet på FB osv. Donasjoner av den type kan først muliggjøres etter at vi har fått orden på sysakerne, inkl. stiftet en formell organisasjon, etablert en bankkonto, etc.  Det jobbes også med den saken.

Foreløbig estimerte årlige tekniske driftskostnader utgjør ca. 6600,- pluss ca. 2000,- i moduler for funksjonalitet i nettportalen.  8600,- er derfor satt som målbeløp i donasjonsmodulen.  Kan vi nå ca. kr. 1000,- per måned så vil det være en veldig bra start.

Vil du gi “så det monner” så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til det.  Vi har ting på ønskelista, f.eks modul for å gi bidragsytere mulighet til å legge inn faste månedlige donasjoner, men den koster §197, så det må vi vente med til en evt. “rik onkel” forbarmer seg over oss.

Takk for alle kjærkomne bidrag.

PS: Alle bidrag vil automatisk journalføres i nettsidens administratorpanel og hos betalingsformidleren stripe.com.  Dette vil alle i redaksjonsgruppa, administratorer og evt. senere valgt styre ha løpende full tilgang til å inspisere.

Innloggede brukere kan inspisere sine egne donasjoner her.
(For å kunne inspisere egne donasjoner her på nettsiden, kreves at epostadressen brukt til donasjon er den samme epostadressen en har brukt til å opprette brukerkonto her på nettsiden.  Alle får uansett tilsendt kvittering på epost.)

Felles løft til felles nytte

Betalingsformidler er stripe.com og donasjonsmodulen vi har installert er givewp.com.  Dette er en velutprøvd og internasjonalt anvendt SSL-kryptert betalingsløsning som muligjør å gjennomføre hele donasjonsprosessen sikkert og trygt direkte på brukernettstedet. Kortinformasjon kan hverken detekteres eller lagres i vårt system!

[give_form id=”1657″]

Teknisk drift av nettsiden

Totalt årlig budget, påløpte kostnader og innkomne donasjoner pr. 22.04.18

 • Årlig budsjett teknisk drift – Kr. 8600,- 100% 100%
 • Påløpte kostnader 01.09.17 til 31.03.18 – Kr. 5642,24 65,61% 65,61%
 • Donasjoner 01.09.17 til 26.04.18 – Kr. 6150,- 71,5% 71,5%

Detaljert oversikt – Faste kostnader

Påløpte faste kostnader pr. 30.09.17

September

 • Server (DigitalOcean) – Kr. 163.85 1.91% 1.91%
 • Systempanel (Cloudron) – Kr. 128.67 1,5% 1,5%
 • Backup/Sikkerhetskopiering – Kr. 35,77 0.42% 0.42%
 • Totalt pr. 30.09.17 – Kr. 328,29 3.82% 3.82%

Oktober

 • Server (DigitalOcean) – Kr. 166,76 1,94% 1,94%
 • Systempanel (Cloudron) – Kr. 65,40 0,76% 0,76%
 • Backup /Sikkerhetskopiering – Kr. 40,73 0,47% 0,47%
 • Totalt pr. 31.10.17 – Kr. 272,90 3,17% 3,17%

November

 • Server (DigitalOcean) – Kr. 169,77 1,97% 1,97%
 • Systempanel (Cloudron) – Kr. 67,54 0,79% 0,79%
 • Backup/Sikkerhetskopiering – Kr. 48,43 0,56% 0,56%
 • iFramely – Kr. 242,01 2,81% 2,81%
 • Totalt pr. 30.11.17 – Kr. 527,75 6,13% 6,13%

Desember

 • Server (DigitalOcean) – Kr. 168,51 1,96% 1,96%
 • Systempanel (Cloudron) – Kr. 68,56 0,8% 0,8%
 • Backup/Sikkerhetskopiering – Kr. 46,31 0,54% 0,54%
 • iFramely – Kr. 247,30 2,88% 2,88%
 • Totalt pr. 31.12.17 – Kr. 530,68 6,17% 6,17%

Januar

 • Server (DigitalOcean) – Kr. 157,61 1,83% 1,83%
 • Systempanel (Cloudron) – Kr. 64,70 0,75% 0,75%
 • Backup/Sikkerhetskopiering – Kr. 47,95 0,56% 0,56%
 • iFramely – Kr. 239,08 2,78% 2,78%
 • Totalt pr. 31.01.18 – Kr. 509,34 5,92% 5,92%

Februar

 • Server (DigitalOcean) – Kr. 162,01 1,88% 1,88%
 • Systempanel (Cloudron) – Kr. 63,93 0,74% 0,74%
 • Backup/Sikkerhetskopiering – Kr. 50,60 0,59% 0,59%
 • iFramely – Kr. 231,81 2,7% 2,7%
 • Totalt pr. 28.02.18 – Kr. 508.35 5,91% 5,91%

Mars

 • Server (DigitalOcean) – Kr. 160,52 1,87% 1,87%
 • Systempanel (Cloudron) – Kr. 63,22 0,74% 0,74%
 • Backup/Sikkerhetskopiering – Kr. 55,41 0,64% 0,64%
 • iFramely – Kr. 231,81 2,7% 2,7%
 • Totalt pr. 31.03.18 – Kr. 511,32 5,95% 5,95%

April

 • Server (DigitalOcean) – Kr. xxx,- 0% 0%
 • Systempanel (Cloudron) – Kr. xxx,- 0% 0%
 • Backup/Sikkerhetskopiering – Kr. xx,- 0% 0%
 • Totalt pr. 31.12.17 – Kr. 0% 0%

Mai

 • Server (DigitalOcean) – Kr. xxx,- 0% 0%
 • Systempanel (Cloudron) – Kr. xxx,- 0% 0%
 • Backup/Sikkerhetskopiering – Kr. xx,- 0% 0%
 • Totalt pr. 31.12.17 – Kr. 0% 0%

Detaljert oversikt – Årlige engangskostnader

Påløpte årlige engangskostnader pr. 30.09.17

 • Internett-domener – Kr. 646,- 7.51% 7.51%
 • WordPress Theme (MHThemes) – Kr. 301.08 3.5% 3.5%
 • Divi builder – WordPress plugin – Kr. 708,- 8.23% 8.23%
 • Stripe donasjonsmodul – Kr. 498,53 5.8% 5.8%
 • Totalt pr. 30.09.17 – Kr 2153,61 25.04% 25.04%