“5G gjør hele verden trådløs”

Av Graham Healey.

“5G gjør hele verden trådløs”

Det erklærer magasinet Illustrert Vitenskap 1. mai 2017. Artikkelen er full av rosende ord over 5G-nettet som vil bringe oss mange morsomme nyvinninger.

“I 2020 vil forskerne være klare med den neste generasjonen av mobilt nettverk: 5G. Det blir mange ganger raskere og åpner opp døren for alt..

Den største nyvinningen for 5G vil bli bruken av augmented reality, der grafiske elementer projiseres inn i brukerens synsfelt av et sett briller..

5G blir mer enn 30 ganger raskere enn 4G, med en gjennomsnittlig hastighet på ti gigabit i sekundet.

Med 5G-hastighet vil alt TV-innhold uten problemer kunne leveres trådløst over nettet.. “

Norge har inngått ett samarbeid med EU om utvikling og innføring av 5G-nett i Europa med start innen 2020. Ifølge Computer World vil “Sambandsteknologien 5G utgjøre ryggraden i EUs næringsliv i fremtiden.”

5G-nettet vil bade oss i elektromagnetisk stråling i ekstremt mye større grad enn i dag.

Mens artikler rettet mot oss som privatpersoner ser ut til å promotere hvor mye morsommere livet vil være for oss, er det nok de mere kommersielle og ‘seriøse’ anvendelser som opptar andre. I en annen artikkel forteller CW at 5G er et redskap for smarte byer.

“5G-nett vil åpne for et bredt spekter av bruksområder, for eksempel i form av videreutviklede mobile bredbåndstjenester, M2M-kommunikasjon og mediedistribusjon.

Kommersiell utrulling av 5G forventes å starte i 2020. Ericsson tror det vil være opp til 50 milliarder tilkoblede enheter i verden, hovedsakelig innen M2M-kommunikasjon.”

Her går det igjen at ett av de viktigst områder er innen M2M kommunikasjon.

M2M

M2M er når en maskin snakker med en annen maskin. Det er viktig innen lagerstyring, logistikk, fjernstyring, trafikkstyring, osv osv. Det kan være en brusautomat som ringer hjem og forteller distributøren at det må fylles på mere CocaCola.

M2M danner basis for “tingenes Internet”.

En “ting” i tingenes Internet kan være alt fra nevnte brus-automat til biler, kjøleskap, smart-(strøm)målere. Det kan være en hjerteovervåker-implantat eller en chip-implantat som overvåker oss. Det er blant annet volumet av enheter som skal kobles til nettet som er en pådriver for økt kapasitet.

Kravene om hastighet og båndbredde har ført til at man ser på sendefrekvenser som ligger langt over dagens 4G-frekvenser (4G – 700 MHz – 8 GHz). 5GAmericas anbefalinger er at det trengs å benytte en bånd av 18.7 GHz av spekteret i område 24-86 GHz.

5G stråling – hva så?

Vi er allerede i dag badet i elektromagnetisk stråling fra mobilmaster og egne og naboens wifi. Hvordan vil 5G-stråling i høyere frekvenser påvirke oss?

Leger og forskere er bekymret som vi kan lese i bloggen til Einar Flydal nylig re-publisert her. 190 leger og vitenskapspersoner fra 37 land har skrevet under på en appell mot 5G utbyggingen.

Environmental Health Trust  påpeker at det er gjort veldig lite testing av høyfrekvent stråling i det som kalles millimeter-bølge båndet mellom 30 og 300GHz. Den grundigste testingen som er gjort er kanskje det som er gjort av det amerikanske militæret.

Det amerikanske militæret har forsket på ikke-dødelige anti-personell våpen. Dette er våpen som tenkes brukt i situasjoner der de vil uskadeliggjøre eller avvise en fiende uten å drepe ham. Det er også tiltenkt å brukes til å bryte opp demonstrasjoner o.l. Dette er et område der man i dag benytter “gummi-kuler” og tåregass. Våpenet de har utviklet retter en stråle av millimeterbølgestråling mot mål personen(er). I testene benyttes 95 GHz, som er rett over anbefalt bølgelengde til 5GAmericas og innenfor rekkevidden som det spekuleres kan bli tatt i bruk. De som ble utsatt for våpenet flyktet fra strålen så hurtig som mulig. “Som om huden brenner”, sies det.

“I lysets hastighet treffer millimeter-bølge rettet energistrålen målpersonen. Det trenger kun 0.4 mm under huden, ca tykkelsen av 3 papir ark. Strålen skaper en uutholdelig oppvarmingsfølelse som tvinger målindividet instinktivt å flytte seg vekk.”

Våpenets virkning reguleres slik at tiden man eksponeres ikke skal være så lang at man blir brent. Ifølge detaljrapporten varmes målepersons hud til 43-45 °C mens brannsår opptrer først ved 51 °C. Likevel meldes det om 0.1% som får skader som brannblemmer.

Militære kretser tester ut ulike våpen basert på elektromagnetisk stråling
Militære kretser tester ut ulike våpen basert på elektromagnetisk stråling

Enviromental Health Trust viser til tester som er gjort i Israel  som viser noen av de potensielle farene ved å bruke frekvenser i disse frekvensområdene for trådløs kommunikasjon som vil omfatte oss alle enten vi vil bruke det eller ikke.

Dr. Ben-Ishai ved Department of Physics, Hebrew University, Israel, viser i videoen hvordan våre svettekjertler fungerer som millioner av spiralantenner og absorberer energien fra bølgene. Resultatet er at energien blir kanalisert av porene og samles i kjertlene under huden.

Utbygging av 5G

“Verizon har annonsert at de vil teste 5G-nettverk i 11 amerikanske byer. 5G nettverk vil bety å bygge ut millioner av antenner over landet, tusenvis i hver by, fordi millimeter-bølger ikke med letthet kan passere bygninger og andre hindringer. Foreslåtte installasjoner har skapt opprør i boligområder der huseiere ikke ønsker antenner i sine bakgårder eller i nærheten av skoler.”

Dette er i tråd med det som sies i appellen som Einar Flydal viser til, der det sier at “implementering vil resultere i antenner for hver 10. til 12. hus i by områder, som dermed vil gi en massiv økning i pålagt eksponering (til stråling)”.

Ron Melnick (National Instites of Health) sier “Det er et akutt behov for evaluering av 5Gs helsepåvirkninger nå, før millioner er eksponerte… Vi trenger å vite om 5G øker risikoen for hudsykdommer og hudkreft.”

Blant annet er det mulig at de som er følsomme for millimeterstrålingen kan få lignende ubehag som de som er el-overfølsomme. “(Det) kunne få mennesker til å føle fysisk smerte via ‘nociceptors’”, Dr. Yael Stein, MD).

Eventuelle negative helsevirkninger av 5G-stråling kommer i tillegg til de tilbakevendende problemstillinger om stråling fra mobiltelfoner. International Agency for Research on Cancer (IARC), kreft kontoret for World Health Organization konkluderte at elektromagnetiskfelt i frekvensene 30 KHz – 300 GHz kan være kreftfremkallende.

Dariusz Leszczynski, PhD, Chief Editor of Radiation and Health, sier at den internationale organisasjonen – ICNIRP – som lager anbefalinger om eksponering grenser for offentlig rom for disse høye frekvensene planla å klassifisere huden som ekstremiteter (armer og bein) istedenfor hode eller kropp. Leszczynski advarte om at “Dersom man klassifiserer huden som armer og bein – uansett hvor huden ligger – så er det lov å eksponere det for mere (stråling) enn ellers.”

Denne reportasjen fra Scientific American i 2016 tar opp ny forskning om hjernesvulst hos rotter eksponert for mobilstråling. I 2011 International Agency for Research on Cancer klassifiserte RF (Radiofrequency) stråling som mulig kreftfremkallende for mennesker. Men data fra studie på mennesker har vært inkonsekvent sier National Toxicology Program (NTP). Nå har NTP utført forskning på gnagere. De eksponerte gnagere over tid med nøye kalibrert radio-frekvens strålingsnivå beregnet på å gjenspeile det mennesker med tung bruk av mobiltelefoner kan utsettes for.

Tusenvis av gnagere ble dosert over to år med forskjellige mengder stråling. Flere utviklet svært sjeldne kreftformer og det var klart samsvar mellom mengde stråling og utvikling av svulster.

5G-Appellen viser til flere rapporter og forskning rundt dette.

I tillegg til forskningen med rotter allerede nevnt henvises det til bla. forskning som viser at det er færre fugler i områder med mobilmaster med klare sammenheng med avstand til mastene. Også fuglene som bodde nærmest mastene hadde misfarget fjærpryd (et tegn på stress hos fugler). Samme forskning med rotter i bur der deler av buret var eksponert for stråling mens deler var skjermet fra stråling viste at rottene foretrakk å oppholde seg i de skjermede delene.

http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(09)00003-0/fulltext?showall=true=

Det kan være all grunn til å være skeptisk til den vidunderlige nye 5G-verdenen.

Se også:

http://illvit.no/teknologi/internett/5g-gjor-hele-verden-tradlos

http://www.cw.no/artikkel/telekom/norge-eu-samarbeid-om-5g

http://www.cw.no/artikkel/sikkerhet/5g-et-redskap-smarte-byer

http://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/machine-to-machine-M2M

http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_2017_FINAL.pdf

https://steigan.no/2017/09/15/forskere-og-leger-fra-35-land-krever-at-5g-utbyggingen-stanses/

https://ehtrust.org/internet-things-poses-human-health-risks-scientists-question-safety-untested-5g-technology-international-conference/

http://jnlwp.defense.gov/Portals/50/Documents/Press_Room/Fact_Sheets/ADT_Fact_Sheet_May_2016.pdf

http://jnlwp.defense.gov/Portals/50/Documents/Future_Non-Lethal_Weapons/HEAP.pdf

https://youtu.be/VuVtGldYXK4

https://www.scientificamerican.com/article/major-cell-phone-radiation-study-reignites-cancer-questions/

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf

http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(09)00003-0/fulltext?showall=true=

 

Først publisert av Steigan.no

Felles løft til felles nytte

Om Redaksjonen 109 artikler
Nettsiden er et folkeinitiativ for å påpeke KEISEREN UTEN KLÆR i AMS-smartmålersaken og i den EMF-relaterte helse- og miljøskandale som nå bygger seg opp i Norge og internasjonalt. Statens Strålevern, NVE og andre myndighetsorganer har ikke fulgt med i timen i forhold til nyere forskning som til fulle avdekker og dokumenterer hvor farlig disse AMS-målerne og EMF-stråletåka i realiteten er. I tillegg blir vi påtvunget en privatlivskrenkende overvåkningsdings i sikringsskapet. Dette kan vi ikke akseptere fra våre egne myndigheter. Folkeaksjonen er herved startet.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.