Smart-kleptokratiet: Energioligarkenes lenge planlagte “post-carbon global dictatorship”

“Carbon rationing. Carbon trading. Carbon taxes. Cap and trade. Just as the technocrats of old envisioned a new economic order based on energy and governed by the dictates of scientists and engineers, so, too, does this modern form of technocracy envision an economic order in which energy is budgeted, priced and traded by intergovernmental panels of scientists and the political caste that grows up around these institutions.”
James Corbett

Denne artikkelen omhandler vår “smarte” teknokratiske fremtid med total energikontroll, karbonrasjonering, altomfattende totalovervåkning, industriell psykologisk massemanipulasjon og monopolisering av livet selv. Fremtiden de fleste høyst sannsynlig IKKE vil ha om man bare åpner øynene for hva som befinner seg bak den “smarte” GRØNNE MASKEN.

Artikkelen vil sveive innom følgende tema:

  • James Corbett’s dokumentar “Why Big Oil Conquered The World”.  Dette er samme gjengen som pusher “smarte” målere, “smart” grid, “smart” homes, og “smartsamfunnet” over hele kloden.
  • Hvordan oljigarkene kuppet miljøbevegelsen og misbruker miljøbevisste mennesker som marionetter for innføring av det globale teknokratiske diktatur (Selges til massene som “bærekraftig utvikling”, “fremskritt”, “ivaretagelse av biologisk mangfold”, “utryddelse av fattigdom” osv., og implementeres globalt ved hjelp av FN’s Agenda 21 og Agenda 2030).
  • Vitenskap og teknologi som instrumenter for sosial kontroll (de “smarte” målerne er del av kontrollgriden og kontrollinfrastrukturen)
  • Psycographics: Industriell psykologisk massemanipulasjon muliggjordt av innsamlede data fra bl.a smartmålere, Tingenes Internett, mobiltelefoner, kredittkortbruk, “gratis” online tjenester, søkehistorikk osv.

James Corbett fra corbettreport.com, en verdenskjent og høyt respektert “open source” geopolitisk etterforsker og analytiker, viser oss nettopp hva som befinner seg BAK MASKEN, hvor det planlagte smart-teknokratiet historisk kommer fra, tankegodset som driver det frem, metodene de (oljigarkene og den globale finansmafiaen) har brukt til å kuppe den globale miljøbevegelsen, og hvordan de med “teknologisk fremskritt” planlegger å skape det teknokratiske slaveparadis for oss alle – med dem selv som diktatorer og verdens herskere.

Stråleproblematikk og de privatlivskrenkende aspekter ved de “smarte” målerne er innlysende særdeles viktig å snarest få opp på den nasjonale dagsorden og frem i den offentlige diskusjonen, men til syvende og sist kommer vi sannsynligvis ikke særlig langt dersom den folkelige motstand ikke samtidig omfatter og utgår fra folkets bevisstgjøring om den bakenforliggende skjulte elitiske agenda som driver dette.

Smartmålerne og smartgriden er en avgjørende nøkkelfaktor for denne teknokratiske agendaen, som for enkelthets skyld kan beskrives som oljigarkenes og den globale finansmafiaens ambisjoner om å sikre seg, forsterke og befeste totalt verdensherredømme i den planlagte og allerede gryende post-karbone tidsalder.

The technocratic agenda is not about saving the earth, it is not about helping the public. It is not even about making money. It is about COMPLETE AND TOTAL CONTROL over every aspect of our daily lives.James Corbett

James Corbett’s stjernedokumentar: Why Big Oil Conquered The World:

James Corbett publiserte nylig del 2 (Why Big Oil Conquered The World) i en dokumentarserie som bør være obligatorisk å se for alle som påberoper seg å ha omtanke for hvilken fremtid vi skaper for våre barn.  Jeg har kompilert et 11 minutters utdrag fra dokumentaren, som er ment å være en høykonsentrert smakebit, innledning og oppsummering spesiellt relevant for alle som trenger en kort presentasjon av hvilken global agenda og hvilke samfunnskrefter som egentlig pusher disse “smarte” målerne på oss alle. Kortversjonen av dokumentaren kan du se umiddelbart nedenfor.

11 minutters utdrag fra dokumentaren “Why Big Oil Conquered The World”

 

“The technocrats had sketched the outlines of a completely ordered and controlled society, one in which energy is the fundamental measure of value and all consumption and production is meticulously analyzed by a central authority. Technocracy, Inc. still exists to this day, but the language and thinking of the technocrats has, like eugenics, undergone a metamorphosis. And, also like eugenics, the name may have faded into obscurity, but the idea lives on in the hands of the oiligarchs.” James Corbett

Jeg håper dette 11 minutters utdraget vil inspirere deg til å se HELE dokumentaren (som postes nedenfor).  Du vil i den fulle dokumentar få presentert mer enn nok seriøst alvorlige tankevekkere – basert i dokumentert historie og dokumentert virkelighet – til å bedre kunne se samfunnsutviklingen i en større helhet.  Det er til sist dette helhetsbilde som er nødvendig og avgjørende viktig å tilegne seg for å kunne forstå “hvor det egentlig bærer hen” og hva som EGENTLIG er planen med disse “smarte” målerne, “smartgriden” og resten av smartgalskapen.

SE HELE DOKUMENTAREN HER:

“The masses, having identified the oiligarchs and their destructive grip on the planet, see Big Oil waning and have begun to celebrate. To them, the promise of a post-carbon future represents the end of the oiligarchy.

What many do not realize, however, is that the oil order was never about oil. The oiligarchs did not care about oil but control. And, having long outgrown their financial dependence on the commodity that brought them their power and riches, they are at the forefront of this push for the post-carbon era.

Now, the oiligarchs are seeking to bring in a new international order. One in which their control is consolidated, their plan complete, their power unquestionable. One in which every aspect of human life, from energy to money to the very genome itself, is precisely ordered and technologically controlled.

This is the story of what the oiligarchs really desire, and how they plan to achieve it.” James Corbett

Når du har sett denne dokumentaren, så er det mitt sterke håp, at sannsynligheten for at du vil velge å akseptere installasjon av noen som helst “smart” måler, med eller uten “kommunikasjonsdel”, vil være redusert til noe tilnærmet mikroskopisk.  For DA HAR DU FORHÅPENTLIGVIS VÅKNET, og er det noe vi virkelig trenger i disse tider, så er det mennesker som SNAREST MULIG våkner opp fra det rådende kollektive zombiemodus.

Rockefeller Foundation - Stifterne av Det Norske Folkehelseinstituttet. FHI mottar stadig finansiering fra Rockefeller Foundation, men holder av merkelige årsaker sine regnskaper hemmelige, selv for Riksrevisjonen. Akseptabelt?
Rockefeller Foundation – Stifterne av Det Norske Folkehelseinstituttet. FHI mottar stadig finansiering fra Rockefeller Foundation, men holder av merkelige årsaker sine regnskaper hemmelige, selv for Riksrevisjonen. Akseptabelt?

Min personlige holdning og konklusjon er at; Dette kan vi ikke stilltiende og passivt tillate realisert.  Samfunnskreftene som alt for lenge har holdt menneskeheten i en evolusjonsmessig mørkealder må ikke få muligheten til lykkes med KUPPET AV PLANETEN OG KUPPET AV LIVET SELV, via utrullingen av sin teknokratiske kontrollgrid og overvåkningsinfrastruktur inn i det aller helligste av vår eksistens – våre private hjem.  Lykkes vi ikke å vekke hverandre opp til galskapen i hva som foregår og hva som planlegges, så vil våre barn og etterkommere sannsynligvis bli henvist til et liv på en slaveplanet værre enn hva selv George Orwell og Aldous Huxley kunne forestille seg.

Litt om oljigarkene, kuppet av miljøbevegelsen, og “controlled opposition”

Bør vi ikke nøyere granske bakgrunnen til "de grønne" før vi svelger deres "snakeoil"?
Bør vi ikke nøyere granske bakgrunnen til “de grønne” før vi svelger deres “snakeoil”? Ovenstående “figur”: Maurice Strong, nå død oljigark og en av hovedarkitektene bak FN’s Agenda 21 (nå Agenda 2030).
“The best way to control the opposition is to lead it ourselves.” Vladimir Lenin

I sin 2-delers dokumentarserie How & Why Big Oil Conquered The World dokumenterer James Corbett til fulle, uangripelig detaljert og grundig hvordan oljigarkenes kupp av miljøbevegelsen ble gjennomført.  Men la oss høre det fra en annen høyst troverdig kilde, fra en mann som store deler av livet har observert dette fra innsiden.

Den svenske bloggeren Lars Bern (imponerende CV og utgiver av 11 bøker), skriver i artikkelen “Några av världens värsta miljöbovar står bakom klimatlarmen” følgende om oljigarkene og “miljøbevegelsen”:

I klimatdebatten dyker det ständigt upp föreställningen att den skeptikerrörelse som kritiserar den överdrivna klimatalarmismen är understödd av de stora olje- och kemibolagen. Inget kan vara mer fel, flera av dessa globala företag är aktiva medlemmar i WBCSD (World Business Council for Sustainable Development).

[……]

Ett litet axplock bland de cirka 200 hundra företag som idag är med i WBCSD talar sitt tydliga språk. Här finns oljebolag som Shell, BP, CNPC, ENI, Norsk Hydro, Total, Statoil och stora kemiska konglomerat som BASF, Bayer, DSM, Monsanto, Synergenta är även medlemmar. Några av de senare har knappast rykte om sig att vara förkämpar för en bättre miljö, snarast motsatsen. Anmärkningsvärt är även att man återfinner livsmedelsföretag som Coca Cola, Pepsico och Unilevel som säljer industrimat över hela världen som gör människor i miljardtal metabolt sjuka, alltså knappast några föredömliga förkämpar för hållbarhet. T.ex. Monsanto som av många betecknas som världens miljöfarligaste företag, har som mål att skaffa sig global marknadsdominans över hela världens jordbruk genom att skapa ett beroende av deras patenterade GMO-grödor och mycket giftiga bekämpningsmedel.

Varför ställer då världens största globala företag sig bakom regelverk som Agenda 21, klimatavtalet COP21 och nu Agenda 2030? Svaret är enkelt, dessa stora företag har mycket lättare att bygga upp sin eftersträvade global marknadsdominans om det finns stränga globala regelverk på plats som innebär att samma villkor gäller över hela världen. Villkor som man via sina mäktiga ägare kan vara med om att utforma.

Eller i kortversjon fra James Corbett:

“The 20th century was the century of oil. From farm to fork, factory to freeway, there is no aspect of our modern life that has not been shaped by the oil industry. But as the “post-carbon” era of the 21st century comes into view, there are those who see this as the end of the oiligarchy. They couldn’t be more wrong. This is the remarkable true story of the world that Big Oil is creating, and how they plan to bring it about.” James Corbett

Vitenskap og teknologi som instrumenter for sosial kontroll

De fleste av oss er desverre ikke bevisst graden av psykologisk manipulasjon vi daglig utsettes for, og i hvor stor grad dette styrer våre liv.  Disse teknikkene og metodene er vitenskapelig basert, og vitenskapen i dag er for det meste styrt, diktert og finansiert av krefter som ønsker å bruke vitenskapen til sosial kontroll.  Oljigarkenes og finansfyrstenes “plan for denne verden” har skubbet oss inn i en samfunnsutvikling på steoroider, en samfunnsutvikling som endres så rask at “folk flest” egentlig ikke klarer å følge med.  Men vi har jo alle hørt slagordet “ALLE SKAL MED”, eller “No one left behind” som det heter i FN’s Agenda 21/2030.  Vi skal TVINGES til endring, og det skjer i vesentlig grad i form av en påtvungen teknologisk utvikling ingen av oss er ment å skulle klare å unnslippe, i kombinasjon med social engineering i massiv skala.  Følgende to videoer gir veldig godt innblikk i metodene og teknikkene som brukes, og bør nesten være obligatorisk stoff å sette seg inn i.

Science, Technocracy, and Social Control – Jerry Day on The Corbett Report

 

Psycographics: Industriell psykologisk massemanipulasjon muliggjordt av innsamlede data vi selv gir fra oss frivillig

Hva får man når man kombinerer adferdsvitenskap med Big Data, og bruker denne nye Frankenstein-hybriden til – med vitenskapelig presisjon – å påvirke og forme folks tanker, meninger, frykt, ønsker og begjær?  Finnes det overhodet noen grenser for i hvor stor grad vi kan manipuleres og styres som enkeltindivider og i grupper, når “makteliten” disponerer databasesystemer med opp til 4000 “datapoints” på HVER OG EN AV OSS, som kan analyses og føres tilbake til oss som i en feedback-loop som “forteller oss det vi vil høre”, “bekrefter vår innbilte virkelighetsforståelse”, og manipulerer oss i den grad at de etterhvert kan skape individuelle virtuelle “virkelighetsbobler” vi hver i sær kan lulles inn i og holdes i?  Når den “smarte” trojanske hesten du har fått installert i sikringsskapet, og Tingenes Internett, som du har fylt huset og livet ditt med, forteller alt om deg, 24 timer i døgnet året rundt, og sender all informasjonen i sanntid til pengefyrstenes analysesystemer…hvilken makt gir du dem da?  Sjekk “Psychographics 101, så får du svar.

Vil du hjelpe disse folkene, så skal du bare takke ja til å få installert “smart” måler, både med og uten “kommunikasjonsdel”.

Hvordan de får oss til å sluke det hele, med agn, krok, søkke og line

Det er visst ikke så vanskelig.  Det er jo bare å fortelle oss at vi “slipper å lese av måleren”, at vi bare trenger å “vifte med mobilen” foran betalingsterminalen, og at vi får “rabatt” og “motivasjonspoeng” for å delta.  Ja, blir vi i tillegg forespeilet at vi kan bruke disse opptjente motivasjonspoeng til å få fradrag på skatten, ja så forsvinner siste rest av motstand som dugg for solen. “Og så er det jo så morsomt med alle disse smarte duppedittene….og vi må jo ha dem vi også, for man kan jo ikke klare seg uten…”

Jeg avslutter med James Corbett’s egen avsluttende kommentar fra dokumentaren “Why Big Oil Conquered The World”:

“Big oil. Big pharma. The green revolution. Genetic engineering. Eugenics. The environmental movement. Technocracy. Not one person in a thousand can detail the historical development of these ideas, or the people and the agenda that connects them. But if you have watched this documentary, you are now that one person in a thousand. The question is, “What are you going to do with this information?”

As the oiligarchs’ quest for total control comes into view, it’s difficult to remember that it all started a century and a half ago with “Devil Bill” Rockefeller, a two-bit snake oil salesman always on the run from the last group of marks he managed to con. In a way, nothing has changed but the scope of the con and the number of marks who have fallen for the routine. But now that you know the snake oil that is being fed to the public, the only question that matters is: Are you going to drink it?” James Corbett

Standardisering av menneskeliv....de som det teknokratiske diktatur har bruk for. For de resterende av oss ser det ikke riktig så bra ut. Artist: Albina Kumirova
De gode velgjørernes teknokratiske diktatur. Skal vi betro dem å få vise oss hvilken “vidunderlig” verden de planlegger for oss?  Artist: Albina Kumirova

Felles løft til felles nytte

Jeg kan ikke akseptere en samfunnsutvikling hvor våre egne private hjem blir armert som våpen mot beboernes helse og rett på privatliv. Jeg kan ikke akseptere en samfunnsutvikling, hvor hjemmet, som skal være et sted for fred, trivsel, trygghet og restitusjon - med myndigheters tvangsbruk - blir det sted hvor en kan bli mest overvåket, og ha størst sjanse for å bli svekket og syk av EMF/mikrobølgestråling. Fullstendig uakseptabelt!