Gå ut i lokale media!

“Et par strømkunder i Hadsel tok sist uke opp flere kritiske spørsmål gjennom Bladet Vesterålen, og det er kommet fram et uvanlig stort engasjement i kjølvannet av deres innvendinger”

(Fra lederartikkelen Gode, kritiske spørsmål, BLV 01.08.17)

NVE, nettselskapene og leverandørene  dominerer nyhetsmediene. Smart-skeptikerne “gjemmer” seg på Facebook.

En spissformulering, men dog ikke langt fra sannheten.

Det er i hovedsak Smart-leverandørene som benytter etablerte medier, der de uten store motsigelser og med majoriteten av mediene som ukritiske mikrofonstativ får forkynne fordelene og den store samfunnsmessige betydning av AMS-teknologien.

Dette er beklagelig av flere grunner:  Svært mange lever fortsatt i den forestillingen at mainstream media forvalter den objektive sannhet. En stor del av disse leserne innhenter ikke alternativ informasjon fra utenlandske medier, faglige forum eller får del i det som publiseres på sosiale media. En vesentlig andel av våre eldre tilhører denne gruppen.

Facebook-grupper er et unikt verktøy for å samle folk om en sak  – men av nevnte grunner er det  også svært viktig at vi får informasjon og kritiske synspunkt ut på “papir” og nettaviser.

Viktig budskap

Fortsatt finnes det mennesker i kongeriket som ikke har anelse om hva de får inn i huset når strøm-måleren skal byttes ut.  I hver eneste bygd og by sitter det også mennesker som har forstått nok til å se tegninga: De ønsker ikke ønsker den nye måleren, og argumentene spenner fra helse og personvern til overformynderi eller høyere strømregning.

Noen har sågar sett at dette innleder starten på et Smart-teknokrati som truer folkehelse, selvråderett og demokrati. De fleste føler seg rimelig  alene i motstanden mot det allmektige NVE og det autoritære nettselskapet. Ikke minst føler de seg alene blant naboer, venner og familie – der skepsisen ofte er et ikke-tema.

Vi bør gå ut og fortelle dem at vi er MANGE 🙂

Våre erfaringer

Smartskandalen.info er en videreføring av initiativet bak et folkemøte om AMS målerne med foredragsholder Einar Flydal på Melbu i august.

Vi opplevde en enorm support fra vår lokalavis, Bladet Vesterålen (BLV), som  trolig har norgesrekord når det gjelder å omtale motstanden mot AMS-målerne. Til og med på lederplass har avisen gitt honnør til skeptikerne for å stille viktige spørsmål. (Artiklene ligger i kronologisk rekkefølge nederst her på siden)

Vi finner det verdt å dele og reflektere rundt disse erfaringene, fordi vi tror at  lignende “mediekampanjer”  kan gjennomføres mange steder i Norge.

Velg “rett” journalist

Den første saken medførte et par hundre delinger på Facebook – og en mengde kommentarer. Dette var åpenbart en av de mest leste nettsakene på lang tid. Dermed ble fremstøtet, som utmerket godt kunne endt med kun en artikkel, til en “føljetong” i avisen. Engasjementet blant leserne var nok avgjørende for at redaksjonen fulgte opp saken.

Et viktig poeng er også at vi ikke gikk til redaksjonen med en generell henvendelse – men henvendte oss direkte til en journalist som vi vet er dyktig og engasjert. Dette har veldig stor betydning. Alle redaksjoner har journalister som utmerker seg. Som fast leser av avisen har man et rimelig godt grunnlag for å avgjøre hvem man skal kontakte. Her bør man skille mellom de som bærer skylapper – og de reflekterte med vilje til å stille spørsmål og utfordre etablerte sannheter.

Kjøpt og betalt?

Blant skeptikere er det en generell  oppfatning at media er “kjøpt og betalt” og at det finnes en agenda. Dette bildet fortjenes å nyanseres, og man kan jo gjøre seg noen tanker basert på våre erfaringer:

NRK Nordland svarte knapt på våre henvendelser på mail og tlf, da vi tok kontakt for markedsføre landets første folkemøte med kritisk blikk på helseperspektivet ved AMS-målerne. Vakta på TV2 hørte på det vi hadde å si, kom med noen kontrollspørsmål, for så å konkludere med at “vi kommer nok aldri til å omtale dette”.

Javel, så mye for riksdekkende medier. Vi så ingen grunn til å gå videre til VG, Dagbladet eller andre riksaviser for å promotere vårt lokale engasjement.

Lokal arena

I distriktene fungerer det nok på en annen måte. De regionale og lokale avisene er ofte i sterk konkurranse med hverandre – og kappes om å være først samt å kapre arenaen der debatten pågår.  “Vi omtaler det leserne er opptatt av”. Gode saker og engasjement genererer abonnement, løssalg, leserklikk og annonseinntekter i et marked som blir stadig tøffere. Også i denne bransjen lever aktørene  av et attraktivt produkt som selger og skaper inntekter.

Vi bør derfor gripe mulighetene til å informere og påvirke i vårt eget lokalmiljø. Leserinnlegg har sin misjon, men det beste er å stå frem som levende mennesker av kjøtt og blod. Hverdagsmennesker i en lokal “setting”, som leserne kan se og identifisere seg med.
Men noen må ta “belastningen” med å stå frem først. Det hjelper å være flere, og er man en gruppe på 5 – 6 personer føles det nok lettere.
Facebook er den opplagte plattformen for å finne kontakter i lokalmiljøet, men å møtes “face to face” er undervurdert. Det styrker samholdet og knytter bånd. Tryggheten gir styrke til å møte lokalsamfunnet i avisspaltene.

Her er sakene fra vår lokalavis i kronologisk rekkefølge: