Meninger

Bioelektrisitet

Å ignorere og fornekte skadelige effekter av kunstig menneskeskapt mikrobølgestråling og EMF er å stikke hodet i sanden. Av Nils Leidal Vi vet at nervesystemet er av elektrisk karakter og at hjertet slår på grunn […]