Meninger

Bioelektrisitet

Å ignorere og fornekte skadelige effekter av kunstig menneskeskapt mikrobølgestråling og EMF er å stikke hodet i sanden. Av Nils Leidal Vi vet at nervesystemet er av elektrisk karakter og at hjertet slår på grunn […]

FORSØKSKANINER: Mens andre vestlige land går inn for å beskytte barn i skole og barnehage mot trådløs teknologi, går Norge motsatt vei.
Meninger

Et storstilt helseeksperiment

De siste årene har flere vestlige land vedtatt føre-var-lover for å beskytte skole- og barnehagebarn mot mulige skadevirkninger av strålingen fra trådløs teknologi. Dette skjer etter gjentatte, sterke advarsler fra internasjonale fagfolk. Samtidig velger Norge […]