Åpent smartmålerbrev til Norgesnett: – Som å velge selvmord i sakte kino

NORGESNETT AS
Stabbrurveien 18
1617 Fredrikstad
epost: norgesnett@norgesnett.no

RE: Krav om strømmålerbytte

Fra: Alex Michael Cechanowicz
Øvre Skaulia 15
3474 Åros
[Kundenummer: xxx xxx]

I deres brev til meg av 17.09.2018 fremgår det at ”Stortinget har vedtatt og bestemt at alle analoge strømmålere i Norge skal byttes ut med digitale målere utstyrt med mikrobølgesendere (AMS-målere) innen utgangen av 2018″. Mine undersøkelser via internett viser at dette ikke helt medfører riktighet. Stortinget har gjort endringer i energiloven, men så vidt jeg kan se nevnes det ikke noen ting om krav om utskifting til AMS-strømmålere. Det er istedenfor en lengre kjede av korporative vedtak via EU (en KORPORASJON uten folkelig representasjon), Olje og Energi Dep. (også en KORPORASJON registrert i NY., og en underavdeling av denne via JUSTERVESENET.

Dette ”kravet” er i så måte en korporativ ”de-fakto” fremstilling som er kledd ut til å bli markedsført som et ”de-jure” regjeringsvedtak gjort av folkets representanter i Stortinget. Etableringen av Konkurransetilsynet var i sin tid gjort for å sikre at næringslivsinteresser ikke ble så store i deres samarbeid at de kunne opptre som herskere ovenfor folket / forbrukere og presentere korporative krav slik som fremkommer av det nevnte skrivet.

Når korporative interesser fremlegger krav om nasjonal utskifting av alle strømmålere fra analog til digital, ser jeg på slike sjakktrekk som en forretningsidé lansert av monopolpådrivere tredd over hodet til forbrukere som er da avhengig av disse for tilgang til livsviktig energi. Deres påstand om at forbrukere som krever fritak fra å bli mikrobølgebestrålet og energetisk overvåket i sitt eget hjem døgnet rundt, skal pålegges kr. 2000,- i året i ekstragebyr til kraftleverandør for manuell måling (dvs. forbruker sender SMS melding til selskapet for elektronisk oppføring), er mildt sagt intet annet enn en form for kriminell utpressing slik jeg ser det.

Hvorfor digitale energimålere utstyrt med mikrobølgesendere er en fare for individet, folket og i så måte rikets sikkerhet.

Jeg har for lenge siden tatt kontakt med min lege for reservasjon mot installering av AMS måleutstyr i hjemmet. Denne attesten er levert til min kraftleverandør og registrert. Det er likevel på sin plass og relevant for anledningen, å komme med noen tillegspunkter som grunnlag for denne reservasjonen.

1. Prinsippet med statsmaktens kontroll over energi produksjon og distribusjon er en av de mange måtene som statsmakten evner å forlenge en kultur som fremmer avhengighet basert på illusjonen om utilstrekkelighet.  Ved å ta strupetak på alle oppfinnelser og teknologisk innsikt som muliggjør tilstrekkelig produksjon av adekvat, forurensningsfri, lokale energikilder, til fordel for sentraliserte infrastrukturer som krever enorme økonomiske investeringer, etableres en form for føydal trelldom for folket der store korporasjoner og statsmakten bestemmer vilkår, pris, mengden og typen energi som er tilgjengelig.

2. Kravet om overgang fra analoge til digitale strømmålere er det siste skriket fra en fullstendig skakkjørt, ensidig rasjonell sosial institusjon som har fått det for seg at det digitale er det eneste som duger.  Denne ”digitale alderen” representerer en form for godt forkledd mental sykdom der rasjonell tenkning hersker over, og dominerer emosjonell intelligens.

2a. Menneskets hjerne og sinn er todelt mellom rasjonell tenkning og emosjonell tenkning. Det er en selvopplagt selvfølgelighet at alle rasjonelle ressurser i sinnet/hjernen må bruke fragmenteringsprosesser for å være rasjonelle. Likedan er det slik at alle ressurser som hører til emosjonell intelligens må bruke helhetlige prinsipper (defragmentering) for å være emosjonelle. Det vil si at sinnet er skapt for å kunne plukke fra og sette sammen kunnskapen om seg selv og miljøet i balanse og i så måte prestere atferd som uttrykker menneskets ukjente potensiale til det som er framragende.

2b. ”Normalisering”, ”standardisering”, uniformering så vel som samfunnets ensidige belønning av konkurranse og spesialisering er bare noen få av de mange uttrykk på et ensidig rasjonell samfunn som tvinger mennesket til å leve i et forurenset og middelmådig miljø i kampen for å overleve.  All ”smart” teknologi er i så måte så idiotidrevet som det kan få blitt.

3. Mennesket og alle andre biologiske former for liv er dielektriske og magnetiske vesener. Denne erkjennelsen er opplagt for alle som har utfordret vitenskapens ensidige påstander om at vi lever i et mekanisk, kjemisk univers der tyngdekraften er den herskende kraften.  Kvantefysikken har for lenge siden konstatert at materie er i sin essens energi. Vitenskapen om bølgelengder/frekvens og ”interferens” gjør det opplagt at mikrobølgestråling har en absolutt negativ påvirkning på alle organiske strukturer som kommer i nærheten til et harmonisk/energetisk forhold til celler, organer og andre biologiske strukturer.

Det er ingenting annet enn selvmord i sakte kino å utsette kroppen/hjernen for et teppe av mikrobølgestråling slik som kommer fra WIFI/mikrobølgeanlegg i dagens teknologiske forsøk på å gi oss et ”enklere”/forurenset liv. Digitalt utstyr forherliges fordi det også er noe som kan overvåkes. Dette har ført oss inn i en alder der folket er kledd naken og gjordt gjennomsiktige mens statsmakten og deres korporative krefter lever i hemmelighold bak et røykteppe av propaganda, kvasivitenskap og rasjonelle unnskyldninger. Det er intet annet enn bedrageri og trelldom.

Konklusjoner – Om å være ”Forvalter”

Forvalterbegrepet kommer fra ”Trust Law” prinsipper og betyr i essens, ”å tjene”.  I denne sammenhengen fra Trust Law er det to andre posisjoner i dette eldgamle juridiske konsept, og det er ”Grantor” og ”Tilgodehavende”.  I korsfarertiden var ”Grantor” normalt også godseieren som etablerte en trust for sine arvinger som også var tilgodehavende. Den første ”trusten” ble etablert av den første Paven som erklærte seg som forvalter over Jorden og dens folk i fravær av den ”Hellige ånden” også omtalt som ”skaperen”.
Vårt juridiske samfunn er gjennomsyret med restene av prinsippene etter ”Trust Law”, mens selve prinsippene for det meste er både glemte og forvrengte. I dag er det mange som anser likhetstrekk mellom forvalter og ”herskere”.  Denne forståelsen er en grov forvrengningen av sannheten. Statlige organer er glade for å bruke forvalterbegrepene men de har mistet taket på at det betyr at de skal stå til tjeneste for folkets beste langsiktige interesser.

I dag er det slik at forvaltere ivaretar sine egne og de beste interessene til sine korporative eiere i sine anstrengelser for å frarøve folket alle sine infrastrukturer gjennom privatiseringstiltak. Dette er overhodet ikke i tjeneste til folket. Det tjener kun en kultur som består av sosiale parasitter.

Jeg regner med at mye av innholdet i dette skrivet vil gå ”over hodet” til mottakerne i første ledd. Likevel tror jeg at de fleste, også ensidige rasjonelle mennesker kan innse at logikken som her presenteres er så å si feilfri og sannferdig i sin essens. Derfor ber jeg leseren om å sende denne videre til andre involverte parter i saken slik at de også kan få en sjanse til å ta stilling til sin deltakelse i degraderingen av samfunnets vitalitet og beste langsiktige interesser.  Jeg finner det herved også relevant å nevne at man løser aldri en konflikt ved å inngå kompromisser uten at man samtidig forringer sin egen integritet.

Jeg imøteser deres svar på denne henvendelsen.

Med vennlig hilsen

Alex Michael Cechanowicz

Felles løft til felles nytte

Om Alex Mike Cechanowicz 2 artikler
Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososiale Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

1 Comment

  1. Jeg har begynt min egen aksjonsform mot AMS måleren. Jeg responderer på eiendomsannonser, og viser interesse for en eiendom. Etterhvert spør jeg om det er installert AMS måler og når eiendoms megleren bekrefter dette, gir jeg klar men høflig tilbakemelding at vi IKKE er intressert i eiendommen.

    Velger å tro at det må merkes etterhvert i meglermiljøet at boliger med AMS måler er vanskelige å omsette.

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.