Norsk forsker: “- Smart strømmåling har ingenting med miljø å gjøre”. Mener bransjen bruker falske argument

STEMMER IKKJE OVEREINS: – Det er eit gap mellom kva politikarane snakkar om og kva bransjen snakkar om, seier Ingrid Foss Ballo ved Universitet i Bergen. Ho har forska på planane om smarte straummålarar.
STEMMER IKKJE OVEREINS: – Det er eit gap mellom kva politikarane snakkar om og kva bransjen snakkar om, seier Ingrid Foss Ballo ved Universitet i Bergen. Ho har forska på planane om smarte straummålarar.

– Folk i bransjen ler litt når eg snakkar med dei. Dei seier smart straummåling ikkje blir innført fordi det er eit miljøtiltak. Det er blitt sagt høgt fleire gonger: «vi må selje det inn til politikarane som eit miljøtiltak for å få det gjennomført». ~ Ingrid Foss Ballo

Uttalelsene kom i en artikkel publisert på NRK i 26.09.14

Forsker Ingrid Foss Ballo ved Universitet i Bergen har selvfølgelig helt rett, hvilket bevises av en rekke av smartaktørenes, politikeres og medias uttalelser, og bevises i tillegg av bransjens egne overliggende strategidokumenter, som jeg skal komme tilbake til.

Les også Ingrid Foss Ballo’s forskningsartikkel: Imagining energy futures: Sociotechnical imaginaries of the future Smart Grid in Norway (denne skal vi komme tilbake til i en eller flere senere artikler)

Først hva vi allerede vet om de egentlige hovedmotiv for å påtvinge folk “smarte” strømmålere

  • Effektivisering av strømbransjen, reduksjon av kostnader og økt profitt
  • Korporativisering og monopolisering av energi, hvor “AS Norge”, “AS Europa” og “AS Planet Rothschild” (døde juridiske fiksjoner) skal prioriteres først, og vanlige forbrukere (det levende mennesket) skal være salderingsposten. Sentralisering av profitt, fordeler, tilgjengelighet og kontroll, og desentralisering av kostnader, ulemper og ansvar.
  • Dressur av og melking av strømforbrukere i jakten på å realisere ovenstående punkt
  • Tilrettelegge for nye “vekstnæringer”, nytt Klondike for generering av nye multimillionærer i kraft-, informasjonsbehandlings- og andre relaterte industrier, samt opprettholdelse av illusjonen om evig vekst i et lukket system med begrensede ressurser.  Helgardering:  Sprekker illusjonen, så er det uansett de private forbrukere som skal bære belastningene og betale regninga

I denne artikkelen kan vi bare skrape i overflaten av noen av de overnevnte punkter, men mye kan enkelt illustreres ved å gjengi noen sitater fra de “klimalekre” pådriverne selv:

Miljøargumentet – et falskt argument.  Det handler egentlig om investeringer, effektivisering, profitt, kontroll og dominans.

Ovenstående sitat fra Ballo henviser til politikeres og bransjens argumenter om at det er forbrukerne (familier og private husstander) som må tilpasse seg softdiktatorisk strømforbruk og samtidig akseptere å bli flådd økonomisk, slik at bransjen og politikerne skal kunne forvalte RANET av norsk stabil vannkraft til det beste for alle andre enn det norske folk selv, og samtidig kunne utsette å gjøre nødvendige investeringer i det nasjonale kraftnettet.

Hans-Terje Ylvisaker - Programsjef for BKK SmartNett (SORIA)
Hans-Terje Ylvisaker – Programsjef for BKK SmartNett (SORIA)

Igjen en uttalelse (av svært mange tilsvarende) som viser at vanlige forbrukere er ment å skulle bære belastningene og ulempene for å hjelpe bransjen å både skumme fløten og slippe “dyre investeringer” som “tåler rushtia”.  Norske forbrukeres andel av et “spleiselag” for oppgradering av kraftnettet kunne vel sees som akseptabelt dersom norsk stabil vannkraft ble dedikert til norske forbrukere, men her er altså planen at over halvparten av norsk stabil vannkraft skal selges til EU.  Norske forbrukere må da ha “smarte” strømmålere som tilrettelegger for effektprising og køprising i en oppkonstruert kamp om resterende begrensede mengder vannkraft, ustabil vindkraft, og skitten returkraft fra EU, for at bransjen skal kunne gjøre lukrativ kraftbutikk og klimalekre vasallstat-politikere skal kunne gjøre sine hoser grønne i EU og hos “Massah” i USA og City of London.

Dressur av, og melking av, norske strømkunder

– I nettselskapa snakkar ein om at for å få folk til å flytte straumbruken sin, bør ein å innføre prisar som gjer at folk kan spare 20.000–30.000 i året dersom dei brukar mindre straum i «rushtida». Forskar Ingrid Foss Ballo ved Universitetet i Bergen
Renspikket landeveisrøveri
Renspikket landeveisrøveri

Du forledes til å tro at du kan “spare” noe ved å flytte strømforbruket til andre tidspunkter på døgnet, mens virkeligheten er at du som lydig og servil strømslave I BESTE FALL vil klare å unngå NOE av den planlagte prisøkning på 20 – 30.000,- i året per husstand.

Det er et velkjent FAKTUM, at “smarte” strømmålere i norske husstander IKKE vil medføre noe redusert strømforbruk.  Alle salgsargumenter om at “smarte” strømmålere vil gi oss “lavere strømregning” er derfor blank løgn og svindelaktig manipulering.

Det som ER et faktum, er at de “smarte” strømmålere vil gi kraftbransjen og myndigheter mulighet til å bruke effekttariffer og køprising for å DRESSERE forbrukerne til å endre sine forbruksmønstre, dette ved å gjøre det SVINDYRT å bruke strøm når vi har behov for å bruke strøm.  Vi ser altså at budet om dyrere strøm i nær fremtid, IKKE kommer som resultat av en naturlig forventet prisutvikling på strøm, derimot kommer det som konsekvens av et planlagt KUNSTIG og OPPKONSTRUERT prisnivå,  hvor DRESSUR av strømkunder (og selvfølgelig profitt) er hovedformålet.

Det argumenteres med at det er “viktig å få forbruket NED på visse tider av døgnet” (slik at folks forbruk ikke forpurrer kraftbaronenes og klimalekre politikeres DONASJON av norske stabile vannkraftressurser til EU).  Reduksjon i strømforbruket skal altså skje med strømprisen som dressurmetode.

Vi siterer hva Odd Handegård sier om dette (vår halvfete utheving):

Her er i alle fall årsakene til at de nye målerne angivelig er så «smarte»: De nye «smarte» strømmålere blir «nødvendige» fordi Statnett og kraftbransjen nå skal bygge 3 nye eksportkabler til EU og fordi nesten halvparten av vår vannkraft skal eksporteres. Konsernsjefen i Agder Energi opplyste nylig at ytterligere 3 kabler skal prosjekteres. Når så vesentlige deler av norsk fornybar energi skal eksporteres, blir resultatet et gedigent kraftunderskudd i Norge. Dette underskuddet må dekkes dels av import av fossil energi fra EU, og dels av ustabil vindkraft fra EU og etter hvert – i stadig større grad – fra Norge. Det «grønne» skiftet, skal bli et «brunt» skifte. Myndighetene planlegger med andre ord å gjøre den norske strømforsyningen så ubalansert at noe må gjøres for å dempe de verste problemene for norske strømkunder.

En av Søviknes’ underordnede – Statnett-sjef Auke Lont – har nylig supplert statsråden med at endringene i norsk energipolitikk gjør det «mer krevende å drive nettet». Endringene (eksportkabler, vindkraft osv. som vi ikke trenger) vil «utfordre den stabiliteten som nordmenn hittil har kunnet nyte i kraftnettet», forklarte han. Stabiliteten i el-forsyningen vil forsvinne fordi «produksjonen (av strøm) går veldig opp og ned på grunn av vind og sol, i alle fall i Europa».

Altså: Når den «norske» elektrisiteten ut på 2020-tallet er blitt mikset sammen med EUs ustabile og fossile el-forsyning, har myndighetene bare en løsning: Tiltak må settes inn for at norske forbrukere ikke skal bruke strømmen når de faktisk trenger den mest. Bruker man dusjen om morgenen og lager middag om ettermiddagen skal strømmen bli så dyr at mange skal tvinges til å flytte både på dusjing, klesvask og middagslaging til mer ugunstige tidspunkter på døgnet, når strømmen måtte være billigere. Eller vil vi egentlig det?

Resultatet blir uansett en vesentlig prisstigning på strøm til norske husstander og industri, som ikke bare skal betale for målerne, men også for eksportkablene, for «effektprising» på strøm og for import av EUs strømpriser som befinner seg himmelhøyt over de norske. – Eksportkabler og effektprising på strøm, blir et stort velferdstap for norske forbrukere.

Tidligere Statoil-topp, Hogne Hognset, om samme tema:

– Men er ikke kraftselskapenes rolle nettopp å tjene penger, å få maksimal verdi ut av vannkraften?

– Det er lov å tjene penger, helt riktig. Men den kampanjen kraftselskapene driver for å få bygge nye kabler til utlandet i egen regi, er direkte uredelig. De bruker klimaargumenter som ikke holder i det hele tatt, og lar være å fortelle om at norske strømkunder skal betale gildet. At dette også går ut over norsk næringslivs konkurransekraft, burde bekymre mange, sier Hognset.Hogne Hognset, tidligere informasjonssjef i Statoil

Fjernavkobling og “Rotating Blackouts” ved forbrukstopper

I tillegg til at vi skal dresseres ved hjelp av strømprisen, så skal vi også dresseres ved hjelp den implisitte TRUSSEL om å risikere å få strømmen stengt eller redusert og husholdningsapparater avkoblet av kraftnettselskapene via fjernstyring i “perioder med overbelastning”.  Dette skal altså ligge til nettselskapene å avgjøre og kontrollere, via strømmålerens innebygde toveis kommunikasjon, som NRK’s faktaboks til høyre henviser til, med NVE som kilde. Ja, det snakkes til og med om å ta i bruk såkalte “Rotating Blackouts” 1)System operators are expected to take “controlled” actions or procedures to maintain a continual balance between supply and demand within a balancing area. Actions include: A) Public appeals to reduce demand. B) Interruptible demand – customer demand that, in accordance with contractual arrangements, can be interrupted by direct control of the system operator or by action of the customer at the direct request of the system operator. C) Voltage reductions – sometimes as much as 5. D) Rotating blackouts. Se side 14: https://www.smartgrid.gov/files/Technology_Roadmap_Smart_Grids_201112.pdf ved forbrukstopper, hvor hele områder/regioner i tur og orden avstenges fra tilgang til strøm, alt for at Europa’s døde juridiske fiksjoner (korporasjoner) hele tiden skal garanteres stabil kraft døgnet rundt, på alle levende menneskers bekostning.

VIKTIG: Dette er heller ikke noe norsk kraftbransje og norske politikere selv har funnet på.  Som vi kan se i PDF-dokumentet nedenfor, er overnevnte dressurmetoder diktert dem fra forskjellige overnasjonale “arkitektkontor for morgendagens smartsamfunn og løgnaktig manipulering av massene“.

Vi ser nemlig at samme dressurmetode brukes globalt, i alle land hvor “smartmålere” og “smartgrid” implementeres.  Vi skal alle formes som leire av GLOBAL SOCIAL ENGINEERING, og selvfølgelig totalt i strid med våre egne beste kortsiktige og langsiktige interesser.  Dette gjøres IKKE for å gi oss bedre service og lavere strømregninger.  Det dreier seg derimot om globalismens stadig tydeligere korporative KUPP av suverene nasjoner og folkets ressurser, selvstyring og selvråderett.

Direktelenke til kildedokumentet: https://www.smartgrid.gov/files/Technology_Roadmap_Smart_Grids_201112.pdf

Fra side 7 i ovenstående dokument, som forøvrig er full av eksempler på hvordan strømpris skal brukes som “insentiv” og “behavior modification” i global skala:

Er det ikke fantastisk dere, hvordan de greier å snirkle språket, for å få et døgnkontinuerlig micromanagement-helvete til å høres så fint og flott ut?  Du får æren av å bli forfremmet til en “stakeholder” som kan HJELPE kraftbaronene med å balansere tilbud og etterspørsel, og derved sikre stabilitet i strømnettet, ved selvoppofrende og kontinuerlig endre dine forbruksvaner slik at strømforbruket ditt fortrinnsvis skjer når kraftbaronene av og til har noen smuler “billig” kraft “til overs”.  Fantastisk!  Her INVITERES VI MED!  Og det gjøres ved å gi oss fantastiske valgmuligheter vi aldri tidligere har hatt, som kan motivere oss til endrede forbruksmønstre.  Disse fantastisk “valgmuligheter” ledsages så av ny fantastisk teknologi, ny informasjon, nye flotte strømpriser og insentiver.  Det er bare å gi seg over i beundring og takknemlighet for fremskrittet!

Hvordan skal dressuren foregå, rent praktisk?

Energy efficiency gains and peak demand reduction can be accelerated with in-home displays/energy dashboards, smart appliances and local storage. Demand response includes both manual customer response and automated, price-responsive appliances and thermostats that are connected to an energy management system or controlled with a signal from the utility or system operator.

HVORDAN SKAL DU UNNGÅ Å BLI FLÅDD? Du må skaffe deg en av disse "dressurdippeduttene". Og så er det mening du skal bruke det meste av din fritid til å stirre på disse displayene for å finne de nøyaktige tidspunkter hvor strømmen er billigst
HVORDAN SKAL DRESSUREN FOREGÅ, OG HVORDAN SKAL DU UNNGÅ Å BLI FLÅDD? Du må skaffe deg en av disse “dressur-duppedittene”. Og så er det mening du skal bruke det meste av din fritid til å stirre på disse displayene for å finne de nøyaktige tidspunkter hvor strømmen er billigst – DA kan du koke mat, dusje og vaske klær!

Se her hvordan de virker.  Merk deg spesielt den eldre garde, hvor glade og happy de virker over å ha fått denne fantastiske tidstyven i hus:

Disse dressur-duppedittene vil heller ikke være nok.  Neida, for skal disse slavepanelene kunne “hjelpe deg å spare strøm”, så må du i tillegg hoste opp FLERE TITALLS TUSEN KRONER for å skifte ut alle dine elektriske husholdningsapparater og erstatte dem med nye modeller med innebygd trådløs to-veiskommunikasjon, slik at alle disse apparater kan kommunisere med dressur-duppeditten og fortelle den hvor mye strøm hver av disse husholdningsapparater til enhver tid bruker.  Det lille du kan klare å “spare på strømregninga” vil bli langt forbigått av investeringen husholdningen må gjøre i nye husholdningsapparater, for overhodet å kunne få nytte av dressur-duppeditten.

Og så får vi håpe at de som hopper på denne strømsparescammen er litt forutseende….for disse displayene er visst allerede avlegs.  Bransjen har nemlig kommet til den konklusjon at dressuren blir mye mer effektiv hvis den foregår via en app på smartmobilen eller et nettbrett, for disse har de jo allerede adferds-modifisert oss til å stirre på, døgnet rundt:

I tillegg skal vi studeres og kartlegges, ned til minste detalj av vårt forbruk, bl.a. fordi:

Smart grids can reduce peak demand by providing information and incentives to consumers to enable them to shift consumption away from periods of peak demand.

As demand response technology develops and human interactions are better understood, the availability, volume and response time of the demand-side resource will provide the flexibility necessary to respond to both peak demand and variable generation needs.Smart Grid Technology Roadmap. Side 13

Til sist: Det er svært mye av det som skjer i dagens samfunn, KAMUFLERT BAK DEN GRØNNE MASKEN, som faktisk IKKE har noe som helst med MILJØ å gjøre.  De innrømmer det jo selv, ikke bare på bakrommet hvor bransjefolk “snakker sammen”, men også i full offentlighet!

Antakelig en del av forklaringen. Demokratisk besluttet? Tenker vi over hvor det bærer hen?
Antakelig en del av forklaringen. Demokratisk besluttet? Tenker vi over hvor det bærer hen?

Som Gro Harlem Brundtland en gang uttalte det: “ALT HENGER SAMMEN MED ALT”

Referanser

Referanser
1 System operators are expected to take “controlled” actions or procedures to maintain a continual balance between supply and demand within a balancing area. Actions include: A) Public appeals to reduce demand. B) Interruptible demand – customer demand that, in accordance with contractual arrangements, can be interrupted by direct control of the system operator or by action of the customer at the direct request of the system operator. C) Voltage reductions – sometimes as much as 5. D) Rotating blackouts. Se side 14: https://www.smartgrid.gov/files/Technology_Roadmap_Smart_Grids_201112.pdf

Felles løft til felles nytte

Jeg kan ikke akseptere en samfunnsutvikling hvor våre egne private hjem blir armert som våpen mot beboernes helse og rett på privatliv. Jeg kan ikke akseptere en samfunnsutvikling, hvor hjemmet, som skal være et sted for fred, trivsel, trygghet og restitusjon - med myndigheters tvangsbruk - blir det sted hvor en kan bli mest overvåket, og ha størst sjanse for å bli svekket og syk av EMF/mikrobølgestråling. Fullstendig uakseptabelt!