VIDEOKOPI AV FOLKEMØTET OG FOREDRAG PÅ MELBU 22.08.2017 KAN OGSÅ FÅES PÅ DVD.

El-overfølsomme kan ha problemer med bruk av pc/nettbrett for å se film/video.
DVD kan være bedre for disse.  DVD kan også gis i gave til biblioteker og andre.

Pris pr. stk DVD: kr. 100,- + porto.

Varighet: 1 time og 40 minutter.  Betales etterskuddsvis.

Større bestillinger forhåndsbetales. Husk å oppgi fullt navn, adresse og epostadresse til mottaker.

Bestillingen blir sendt til, og effektueres av Jan Erik Pedersen

BESTILLINGSFORMULAR:

    document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );