Statens Strålevern står selvsagt øverst på pallen i “THE HALL OF SHAME”,  så denne etaten skal vi ikke ofre så mye plass her i denne delen av nettsiden.

Her vil det hovedsakelig komme oversikt over hvordan de ulike kraftnettselskaper behandler sine kunder som nekter installasjon av AMS-målere.

Oversikten kommer, ha tålmodighet.  Oversikten kommer kjappere dersom noen flere påtar seg jobben 🙂