Smartmålerovergrepene intensiveres: Kraftnettselskapene har fått “verktøykasse fra NVE”

Ny verktøykasse fra NVE
Ny verktøykasse fra NVE

Hvem kunne forestille seg at det trauste, trygge og lokale “e-verket” skulle endre karakter og tre inn i samfunnsrollen som folkefiendtlig overgriper, inkvisitør og innenlandsterrorist – på oppdrag fra våre egne myndigheter?  Trusler om politi, namsmann og stenging av strøm, samt økende bruk av selvtekt i kundenes sikringsskap er nye budskap og metoder overfor kunder som sier nei til de “smarte” målere.

Enkelte nettselskap kvier seg heller ikke for å servere en blank løgn samt tråkke deg ned i psykiatriens sekkepost dersom du skulle være el-overfølsom.  Dette fremkommer i to ferske brev til kunder hos Vesterålskraft (se lenger ned i saken)

Det hjelper fint lite at du har vært lokalpatriot og trofast strømkunde i en mannsalder – og samvittighetsfullt har betalt alle regninger før forfall.  Nettselskapene kjører nå stadig hardere på, og opptrer på en måte som røper lite bekymring for eget omdømme.  De bruker sin monopolsituasjon til å utøve autoritet og makt på en måte som gir et illevarslende signal om en totalitær utvikling i Norge.

Hadde det vært slik at denne målerteknologien hadde vært til gunst, tjenelig for strømabonnentene, ville den vært en salgbar og etterspurt vare som ville solgt seg selv og blitt mottatt med glede og interesse i norske husstander, hvilket den av åpenbare årsaker IKKE er. Derfor har initiativtagerne måttet alliere seg med forvaltningen, for å skaffe seg tilsynelatende ryggdekning for trusselretorikk, overgrep og tvang for å få implementert en kraftkontrollerende privatlivskrenkende overvåkningsteknologi som også betinger en permanent ustoppelig og helseskadelig strålningskilde i hver husstand i landet.

Trusselretorikk, overgrep og tvang spenner fullstendig benene vekk under ethvert forsøk på å fremstille dette svineriet som “positivt fremskritt” overfor det norske folk.

Det er overhodet ikke merkelig at motstanden er stor, og sterkt økende i omfang og intensitet!

Vi innleder med en aktuell sak fra Varanger.

https://www.nrk.no/finnmark/truer-med-a-kutte-strommen-hos-kunder-som-nekter-a-installere-ny-maler-1.13774560

De siste måneder har vi sett økende bruk av trusler om stengning av strømmen for kunder som ikke ønsker den nye “smarte” strømmåleren. Motstanden mot de nye strømmålerne må være betraktelig stor, for trusler om stenging av strømmen ser ikke ut til å utgjøre et sterkt nok pressmiddel for å påtvinge det norske folk noe svært mange av oss ikke vil ha.

Opptrapping av trusselretorikk og kynisk fremferd

Vi har derfor den siste måneden sett en opptrapping av trusselretorikken fra enkelte kraftnettselskaper, som nå i korrespondanse med kundene til og med truer kundene med bruk av både namsmann og politi, truer med å belaste kundene for kostnadene forbundet med slik tvangsbruk, beviselig lyver til kundene, krydrer kommunikasjonen med patetiske forsøk på å fornærme kundenes intelligens, og serverer nedgjørende passasjer med åpenbar hensikt å stemple tusenvis av mentalt oppegående, skeptiske, el-følsomme og el-overfølsomme (strålesyke) nordmenn som psykiatriske tilfeller.

3 stk. paramilitære kraftnettbøller (to på bildet) fra Hafslund. Ringer på hos boligeier (boligblokk, Alna bydel, Oslo), stenger strømmen og begynner skifte av måler før boligeier rekker å åpne døra. "Sjanten" med armene i kors over bringa, og boligeiers NEI-TIL-SMARTMÅLER-lapp i sikringsskapet. Bøllene nekter å identifisere seg. Protesterende og maktesløs boligeier bak kamera.
3 stk. overgripende ordrefølgere (to på bildet) fra Hafslund. Ringer på hos boligeier (boligblokk, Alna bydel, Oslo), stenger strømmen og begynner skifte av måler før boligeier rekker å åpne døra. “Sjanten” med armene i kors over bringa, og boligeiers NEI-TIL-SMARTMÅLER-lapp i sikringsskapet. Bøllene nekter å identifisere seg. Protesterende og maktesløs boligeier bak kamera.

Historier på historier har kommet frem, hvor kraftnettselskapene har opptrådt fullstendig æresløst og hjerteløst mot dokumentert syke mennesker, familier med barn, mot el-følsomme og el-overfølsomme, og andre som faktisk har blitt syke – både øyeblikkelig og kort tid etter at smartmålerne kom i hus.  Familier og enkeltindivider har blitt tvunget til å flytte fra sine hjem for å komme vekk fra strålingen fra naboenes strålemålere (gjelder spesielt folk som bor i blokk, rekkehus og sameier).

Atter andre har fått de nye målere installert mot sin vilje mens de har vært fraværende fra boligen, uten avtale og uten kundens underskrift.  Her finner vi bl.a. representanter for en stor gruppe oppegående mennesker som ikke ønsker disse målerne, ikke fordi de ER strålesyke, men gjerne fordi de ikke ønsker å bli det.  Slike hensyn taes ikke i denne tvangsagendaen, til tross for store berg av fagfellevurdert og publisert forskning som dokumenterer helserisikoen.

Atter andre har foreløbig resignert, og i stedet følt seg tvunget til å bruke tusenvis og atter tusenvis av kroner og arbeidstimer på skjermingstiltak (jordet karbonmaling, jordet stråledempende veggnetting etc.) i egne boliger for å beskytte helsa.  Eksempler på dette er gravide kvinner og familier med barn, hvor de strålekokende smartmålerne f.eks står montert på andre sia av veggen til familiens og barnas soverom.

Renspikkede overgrep

Det følgende opptrinn ble filmet av en protesterende og maktesløs Anita Sweeney fra Alna bydel i Oslo, da hun etter lengre tids kommunikasjon med Hafslund i forbindelse med nekt av smartmåler, plutselig fikk uannonsert besøk av 3 stk. overgripende “ordrefølgere” som tok seg til rette i sikringsskapet hennes.  Dette uten å legitimere seg, uten politi eller namsmenn tilstede, og uten noen som helst rettskjennelse.  Dette er helt klart kriminell adferd.

.
Dette er nye totalitære – og klart kriminelle – takter fra kraftnettselskapene, som antakelig med gryende panikk nå registrerer at motstanden mot smartmålerne øker med ekspressfart fra dag til dag.  Kraftnettselskapene og NVE har forstått, at alle nå snakker høyt om at keiseren faktisk er naken, og at løgnpropagandamajonesen er ute av tuben og ikke kan klemmes inn igjen!

Det eneste gjenværende virkemiddel ser ut til å være bruk av trusler, tvang, løgn, stigmatisering og overgrep (Mange oppfatter dette som terror mot egen befolkning, en karakteristikk det absolutt ikke er vanskelig å være enig i).

AMS-forskriften – Trer ikke i kraft før 1.1.2019

Og alt dette for grunnlovsstridig å tvinge gjennom et folkesvikende EU-direktiv, formulert i en vassallstat-forskrift SOM FAKTISK IKKE TRER I KRAFT FØR 1.1.2019

Endringene trer i kraft 1. juli 2011, med unntak av ny § 4-1 og nye § 4-3 og § 4-4, som trer i kraft 1. januar 2019, § 4-5 og § 4-6 som trer i kraft 1. juli 2015, og ny § 4-8 som trer i kraft 1. januar 2014.

Hva er det som skjer i landet vårt? Dette nye nivået av trusler, tvang og maktbruk føles uvirkelig i et Norge vi trodde vi kjente. De som utsettes for tvangen er i all hovedsak helt alminnelige hverdagsmennesker, som har betalt sine strømregninger og fulgt lovens bokstav.  Det er ikke snakk om samfunnsfiender.  Det er snakk om vanlige normalt oppegående mennesker som har forstått at “smart”-måleren (og resten av “agendaen”) er en svært dårlig ide. Både i forhold til individets og familiens integritet, helse, privatliv, personvern, natur og miljø, strømnettets sikkerhet, fremtidige strømpriser, nasjonal suverenitet og selvråderett.  Og hvor ble det av menneskerettighetene?

Kan vi akseptere et overgripende sorteringssamfunn på steroider, hvor el-følsomme og el-overfølsomme skal miste bevegelsesfriheten?

Kan vi akseptere et overgripende NVE, som forteller el-følsomme og el-overfølsomme at de da bare må akseptere å holde seg hjemme?

Er smart-visjonen i ferd med å ta en annen retning enn det Agenda 21/2030-koret så for seg?

I vinterkulden rett før jul truet Varangerkraft flere familier i Vardø med avstenging av strømmen.Vi har et program som må følges“, var kommentaren fra viseadm. dir. Stein Mathisen, som kjørte hardt på, uten hensyn til kundenes bekymringer om helseskadelig teknologi. Vi kan med rette spørre om utfallet, dersom ikke NRK hadde tatt opp saken?

Truet med politi

Vesterålskraft truet i epost Børre Nordheim med å ta i bruk politi for å påtvinge ham "smart" strømmåler.
Vesterålskraft truet i epost Børre Nordheim med å ta i bruk politi for å påtvinge ham “smart” strømmåler.

De dårlig tildekte truslene fra Vesterålskraft om å bruke politiassistanse for med tvang og makt å ta seg inn i hjemmene til kunder, har åpenbart satt sinnene i kok. Og det med rette. Dette er nye og autoritære tendenser i et land som liker å bekjenne seg til frihet og demokrati. Selv folk uten spesielt engasjement rundt de “smarte” strømmålere, reagerer nå på graden av tvang og trusselretorikk.

I epost til Børre Nordheim skrev Vesterålskraft følgende (Smartskandalen har mottatt kopier av disse eposter):

“Vi har ingen kunder hittil som har motsatt seg å få ny måler.  Vi har ved et par tidligere anledninger fått assistanse fra politi for å få tilgang til måleren, men dette håper vi å unngå.”

Her hevder Vesterålskraft at de “ved et par tidligere anledninger fått assistanse fra politi“.  Samtidig som de fremmer den selvmotsigede påstand at “ingen kunder hittil har motsatt seg ny måler“.  Hvis ingen kunder har motsatt seg, hvorfor hevder de da å ha hatt bruk for politi?  Vi tror ikke på påstanden fra Vesterålskraft.  Derimot fremstår påstanden som klinkeklar trusselretorikk!

Til en annen kunde skriver Vesterålskraft følgende:

“Vesterålskraft Nett har ingen ønsker om å benytte seg av assistanse fra politi i forbindelse med montasje av ny måler, men muligheten er der.”

Atter en gang klinkeklar trusselretorikk!

Ovenstående inneholder også en åpenbar løgn.  Selskapets kundebehandler hevder i ene eposten, at “ingen har motsatt seg“.  Vel, her ser vi at det må være minst to stykker som har motsatt seg (foruten to tidligere tilfeller hvor de hevder å ha fått “assistanse fra politiet“).  Påstanden “ingen har motsatt seg” kommer på toppen av det hele fra et kraftnettselskap i Vesterålsregionen, en region med kanskje den største prosentandel smartmålernektere i landet, i forhold til innbyggertall.  Dette som resultat av stort folkelig engasjement, folkemøtet på Melbu med Einar Flydal som foredragsholder i august 2017, og omfattende dekning av både folkemøtet og smarmålersaken i Bladet Vesterålen.

Som initiativtakere til folkemøtet på Melbu, og som initiativtakere til Smartskandalen.info, så snakker vi jo med folk. Vi er  derfor kjent med at det finnes relativt mange smartmålernektere i nettopp denne regionen.  Vi forstår dog kraftnettselskapenes desperate behov for å holde omfanget av motstand og antall nektere skjult for allmuen, slik at så få kunder som mulig skal la seg inspirere.  Vi mener dog at kraftnettselskapene bør holde seg for god til å lyve kundene rett i ansiktet.

Direktør Halvard Pettersen i Vesterålskraft avkrefter dog overfor Bladet Vesterålen at de vil bruke politi for å skaffe adgang til strømmålerne.  Dette i åpenbar motstrid med hva selskapets egne kundebehandlere skriver i epost til ovennevnte kunder.  Antallet innbyggere som har ytret motvilje mot de nye målerne, blir av Halvard Pettersen omtalt som “en håndfull”.

“Verktøykasse fra NVE”, mot folket?

Helt uaktuelt for oss å bruke politiet.  Jeg tror den verktøyskassen NVE har tildelt oss er tilstrekkelig for å få gjennomført utskifting av målerne. ~ Halvard Pettersen, Vesterålskraft

Vi liker ikke ordet “verktøyskasse”, satt i forbindelse med overgrep, tvang og trusselretorikk rettet mot mennesker og kunder.

Verktøy kommer sjelden i myke varianter.  I USA ser vi at brekkjern og hammer, håndjern, SWAT-teams og glattcelle har blitt brukt for å skaffe tilgang til folks boliger.  I videoen nedenfor ble to amerikanske mødre arrestert for å nekte installasjon av smartmålere.  Historien for den ene endte med et forlik, hvor de lokale myndigheter måtte betale henne $117.000 for å ha krenket hennes grunnlovsfestede rettigheter.

Kraftnettselskapene i Norge vil nok utsette tilsvarende metoder i det lengste.  Det skyldes vel ikke mangel på overgrepskultur eller mangel på lyst til å gå i gang med selvtekt for å få “ryddet opp i løsgående psykiatritilfeller”, men heller at man i Norge historisk har gjort seg bedre erfaringer ved bruk av psykologisk og økonomisk terror mot befolkningen.

Truet med bruk av namsmann

I et nylig brev til en av kundene, truer nå Jæren Everk med namsmannen for å få tilgang til måleren. Kostnadene blir belastet kunden, ifølge selskapet.

Jæren Everk truer kundene med bruk av namsmann, rettsgebyrer og inkassosaker. Det skal svi på pungen å motsette den rette lære! Hus og hjem på tvangsauksjon kan bli den ultimate konsekvens såfremt den innledene psykologiske og økonomiske tortur får undersåtte til å sprekke.
Jæren Everk truer kundene med bruk av namsmann, rettsgebyrer og inkassosaker. Det skal svi på pungen å motsette seg den rette lære! Hus og hjem på tvangsauksjon kan bli den endelige konsekvens, såfremt den innledende psykologiske og økonomiske tortur ikke er nok til å få gjenstridige undersåtter til å sprekke.

Trusler om besøk av paramilitære overgripere, ledsaget av namsmannen inkludert en regning på flere tusen, kanskje titalls tusen kroner, med implisitt trussel om påfølgende inkasso, inkassosalærer og morarenter for den som ikke innretter seg – og betaler, vil antakelig i de fleste tilfeller gjøre susen.  Brevet fra Jæren Everk slår fast at æresløshet og etisk og moralsk lavmål har inntatt kraftnettselskapene.

Godt pottetrent, servilt autoritetstro, med kastert autonomi og forgjeldet til langt opp over ørene, som de fleste av oss er, så er det vel tenkelig at mange vil komme til å gi etter, etter hvert som trusselretorikken strammes til.  Hvem i all verden vil risikere å miste hus og hjem!

Statuering av eksempler, til skrekk og advarsel for andre?

Får vi snart se noen statuerte eksempler, brukt i avisene og på nyhetene, til skrekk og advarsel for resten av oss, i tråd med elitenes vel kjente tusen år gamle tradisjoner for underkuelse, underkastelsestrening, social engineering og “behaviour modification”?

Djevelens håndtlangere?
Djevelens håndtlangere?

Nå er statsmakten og de samvittighetsløse og æreløse håndtlangere i gang igjen.   Med den vesentlige forskjell at nå begåes det overgrep på HELE det norske folk (grov krenkelse av privatliv, autonomi, eiendomsrett, helse og levemiljø) ved forsøk på tvangsinstallasjon av helseskadelig overvåkningsteknologi, i form av trådløse “smarte” strømmålere (Snart også “smarte” gass- og vannmålere).

Forsøk på nedgjøring av kundenes intelligens

I tidligere omtalte epost fra Vesterålskraft til Børre Nordheim, fremkom også følgende avsnitt:

Når du henviser til Grunnloven §102, håper jeg ikke du tror vi skal komme å ransake ditt hus.

Nei selvfølgelig er det ingen strømkunder i Norge som tror at kraftnettselskapene kommer for å ransake huset!  Det er IKKE DERFOR nektende kunder henviser til denne paragrafen.  Hvis vedkommende kundebehandler i Vesterålskraft lover å begynne å bruke egne hjerneceller, så skal vi love å ikke avsløre navnet på vedkommende

Grunnloven §102

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Poenget med denne paragrafen, i relasjon til de “smarte” strømmålere, er at disse “målerne” er noe betraktelig mye mer enn bare strømmålere.  De er utvidet med teknologi som muliggjør totalovervåkning av all aktivitet innenfor husets fire vegger som medfører og påvirker bruk av elektroner.  Man får installert en elektronisk BUTIKK i sikringsskapet.  Måleren utgjør en påtvungen kommersialisering av tilknyttingspunktet inn i huset, som skal gjøre det mulig for denne industrien å tjene penger på å overvåke og kartlegge strømkundenes vaner og preferanser.  Det er en fjernstyrt, fjernkonfigurerbar og fjernoppgraderbar DATAMASKIN, med innebygd funksjonalitet strømkunden ikke har noe som helst kontroll over.  I tillegg er den sårbar for hacking.  Det er en teknologi som legger til rette for invasjon av privatlivet.  “Personlig integritet” inkluderer selvfølgelig også helsemessig integritet.  De “smarte” målere utgjør en trussel mot folkehelsen og miljøet.  PUNKTUM!

Kraftnettbransjen om de el-overfølsomme: – Psykiatriske tilfeller hele bunten

I samme epost fra Vesterålskraft til Børre Nordheim, fremkom i tillegg følgende avsnitt:

Alle folkene som du hevder har blitt syke av strålingen fra strømmåleren sin, er derfor ikke syk på grunn av den elektromagnetiske strålingen, men på grunn av angst eller frykt for stråling.

Ærede Vesterålskraft (og øvrige kraftnettselskaper):

De biologiske mekanismene for hvordan slik overømfintlighet og sykdom oppstår, er delvis forstått. Biomedisinske indikatorer er identifisert. Et omfattende EU-finansiert prosjekt har påvist biologisk skadelig påvirkning på cellenivå – utført in-vitro, altså i laboratorier med cellekulturer som ikke kan ha nocebo-effekter, altså ubegrunnede fryktreaksjoner.  Hva mer kan man ønske seg av forskningsbasert bevismateriale?  Det er også gjort en rekke forsøk på planter, insekter og dyr, som dokumenterer skadevirkningene av stråletåka.  Planter, insekter og dyr har ikke, og kan ikke innbille seg eller ha “angst eller frykt for stråling”!

Godt råd til kraftnettselskapene:

Slutt å opptre med nedlatenhet og arroganse overfor deres egne kunder, og slutt å utsette deres egne kunder for overgrep og uetiske helseeksperiment!

Vi minner om:

Nürnberg-kodeks (1949): Gjelder for alle eksperiment på mennesker og dermed også på utrullingen av trådløse “smarte” målere som stråler alle steder og uavbrutt hele tiden, samt for utrullingen av 5G mobilnett med nye og høyere frekvenser av RF-EMF. Alle slike eksperiment “bør baseres på tidligere kunnskaper (f.eks en forventning avledet fra tidligere gjennomførte dyreforsøk) som motiverer eksperimentet. Ingen slike eksperiment må gjennomføres, der det finnes en a priori anledning til å tro at dødsfall eller invalidiserende skader kan komme til å oppstå.

Eksisterende publisert EMF-forskning viser helt klart at det nå finnes “a priori anledning til å tro” at helsefarene er reelle.
https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf

Det er kraftnettselskapene som har ansvaret for teknologivalget.  Kraftnettselskapene valgte TRÅDLØS teknologi, i strid med ALARA-prinsippet.  Kraftnettselskapene og disses eiere, styrer og ledere må forberede seg på å stille på tiltalebenken når den pågående helse- og miljøkatastrofe forskerne advarer om tipper maktbalansen i favør av stråleskadde og andre som vil ha en føre-var holdning.  Ærede kraftnettdirektører, dette kan komme til å koste dere mer enn det smaker!

Resolution 1815 (Europarådet, 2011): “Beslutte alle rimelige tiltak for å minske eksponeringen for elektromagnetiske felt, særskilt for radiofrekvenser fra mobiltelefoner, og særskilt i forhold til eksponering overfor barn og ungdommer som løper en større risiko for hjernesvuls…Rådet anbefaler sterk tilpasning til forsiktighetsprinsippet ALARA (As Low as Reasonable Achievable) både for såkalte termiske effekter som ikke-terminske eller biologiske effekter av elektromagnetiske felt eller stråling”…og å (8.5) “forbedre metoder for og kvaliteten på de risikovurderinger som gjennomføres.”
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

Sterk økning i smartmålermotstanden

Veksten og aktiviteten i “motstandsbevegelsene” har vært kraftig de siste ukene – og temperaturen i debatten bare øker.

Nylig passerte Facebook-gruppa “Nei til Smartmeter med mer” 11.200 medlemmer. Smartskandalen.info rundet nylig 100.000 unike besøkende, og vår “Brevmal for KRAV om fritak” har blitt lest av mer enn 8000 unike besøkende.  Vi antar at et stort antall av disse har tatt brevmalen i bruk for å kreve fritak.  I tillegg finnes en hel skog av ulike Facebook-grupper og private blogger hvor smartmåler-motstanden er hovedtema.  Det holdes mange steder folkemøter og foredrag om EMF-strålingens helseskadelige effekter.

Landets lokalaviser publiserer et stadig økende antall leserinnlegg som tar avstand fra smartmålerne, tar avstand fra dagens kraftpolitiske RAN av vår stabile og rene vannkraft – folkets arvesølv, tar avstand fra den planlagte import av europeiske SKYHØYE STRØMPRISER som følge av de planlagte eksportkabler til EU, og tar avstand fra den planlagte suverenitetsavståelse over våre kraftressurser til den europeiske energiunion ACER.

Nylige artikler hos riksdekkende konkurrenter til “gammelmedia”, f.eks Document.no og Resett.no går til frontalangrep mot “smartovergrepet”, “eksportkabelranet” og “suvernitetsranet”, og artiklenes kommentarfelt har siden eksplodert med kommentarer fra harmdirrende nordmenn, kommentarer som burde få Statens Strålevern, NVE, OED, Helsedirektoratet og kraftnettselskapene til å krype så langt inn i skammens hule som det er mulig å komme.

Hvorfor får vi ikke oppdaterte tall fra NVE?

NVE skulle publisere nye tall over antall nektere og innvilgede fritak før jul – men det lar vente på seg. Hvorfor det? Kan det være at det reelle tallet på antall nektere og folk som søker fritak er så stort, at om tallet kommer ut så vil det velte hele smartagendaen? I media har det i månedsvis sirkulert et fullstendig utdatert tall på ca. 1000 “fritak” på landsbasis.  Er det ikke merkelig at norsk riksmedia overhodet ikke interesserer seg for å innhente og publisere oppdaterte tall?

I en artikkel publisert av nettsiden EnergiNorge, 5.12.2017, fremgår det at planlagt installasjon av smartmålere har vært mislykket i 26000 målepunkter.  Dette var da heller ikke helt ferske tall, da det naturligvis er noe treghet i innrapporteringen av tall fra kraftnettselskapene.  Vi har god grunn til å anta at en stor andel av dette tallet skyldes nektere og andre som har krevd fritak. Hvorfor kommer ikke dette frem i dagspressen?

“Nettselskapene har ikke fått installert ny strømmåler i vel 26.000 målepunkt der installasjon var planlagt. Dette skyldes i hovedsak at installatør ikke har fått kontakt med kunde, at det er for lite plass i sikringsskapet eller at kunden har vært motvillig til ny måler. De gamle målerne hos disse strømkundene vil bli skiftet ut etter hvert, opplyser NVE.”

Å tilbakeholde viktig informasjon fra befolkningen i en så viktig sak er renspikket hersketeknikk, æreløst og uetisk, og muligvis også lovstridig.

Hva mer finnes i “verktøykassen fra NVE”?

Vi spiller på samme brettet. Men befolkningen er lurt til å spille DAM, mens NVE, Statens Strålevern, kraftnettbransjen og resten av smartmafiaen spiller SJAKK. I tillegg endrer de spillereglene hele tiden.
Vi spiller på samme brettet. Men befolkningen er lurt til å spille DAM, mens NVE, Statens Strålevern, kraftnettbransjen og resten av smartmafiaen spiller SJAKK. I tillegg endrer de spillereglene hele tiden.

Å endre spillereglene underveis, hele tiden til egen fordel, er jo også en form for overgrep, svindel og bedrag.  Saken er faktisk enda værre.  Det som skjer er at befolkningen lures til å spille DAM, mens OED, NVE, Statens Strålevern, kraftnettbransjen og resten av smartmafiaen spiller SJAKK.

Først konstrueres et spill som fra starten er rigget mot befolkningen, et spill befolkningen er dømt til å tape, med mindre de våkner opp fra tornerosesøvnen og avslører svindelmakerne.

Dette kan utdypes i det vide og det brede, men for å holde artikkelen så kort som mulig skal vi kun peke på fire av spillets mest betydningsfulle innebygde svindelmekanismer:

 1. Start spillet som et overraskende bakholdsangrep på en fullstendig intetanende, uinformert og kunnskapsutsultet befolking.  La spillebrettet selv være del av illusjonene, slik at befolkningen kan forledes til å tro at de må spille DAM for å kunne forsvare seg og vinne, mens angriperen som i realiteten kontrollerer spillet, spiller SJAKK.
 2. Spillet har vært forberedt i mer enn 10 – 15 år, er velutprøvd andre steder i verden, og metodene og sjakktrekkene for å overliste og overkjøre befolkningen er raffinert til fingerspissene.
 3. Sjakkspillernes hovedoppgave er å sørge for innbille dam-spillerne at disse ikke har lovlige trekk til disposisjon.  Innbill dam-spillerne at de heller ikke kan få fritak fra spillet uten “gyldig dokumentasjon”.  Innsnevre begrepet “gyldig dokumentasjon” til det fullstendig absurde.  Gjør det umulig å skaffe “gyldig dokumentasjon”.
 4. Bruk hersketeknikker og utmattelsestaktikker: Sørg for at dam-spillere som oppdager svindelen ikke har noen mulighet til å klage på de stadige endrede og fullstendig urettferdige spilleregler.  Dette ved å konstruere et ugjennomtrengelig villniss av ansvarspulverisering og endeløse sirkler av ansvarsfraskrivelse. Plagsomme spillere henges ut som psykiatritilfeller og folk som “har behov for psykologhjelp”.
Ansvarspulverisering og ansvarsfraskrivelse (tegning: Sam Seitz 2016)
Ansvarspulverisering og ansvarsfraskrivelse (tegning: Sam Seitz 2016)

Endrede spilleregler underveis

Legeerklæring var i starten av spillet nevnt som ETT ALTERNATIV, og IKKE ET KRAV til dokumentasjon for fritak.  I tillegg ble kraftnettselskapene instruert til å AVSTÅ FRA “streng praktisering”.  Det finnes heller ingen støtte i selve forskriften for å legge inn krav om legeerklæring, dette er altså et krav forvaltningen og kraftnettbransjen i ettertid har diktet seg til.  Å la kraftnettselskaper håndtere legeerklæringer er i tillegg i strid med flere lover.

I NVE’s brev av 07.12.2016 til samtlige kraftnettselskap i Norge, skriver NVE følgende om “retningslinjer for fritak” (vår halvfete utheving):

NVE's brev til kraftnettselskapene - 07.12.2016
NVE’s brev til kraftnettselskapene – 07.12.2016

“NVE vil holde fast ved at nettselskapene som utgangspunkt skal kreve at kunder som krever fritak for installasjon av AMS-måler så langt mulig dokumenterer grunnlaget for dette. Det er tilstrekkelig at f.eks. en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan knyttes til AMS.

NVE vil samtidig anbefale nettselskapene inntil videre å ikke være restriktive i praktiseringen av forskriften § 4- 1 bokstav a) og b).Dette innebærer at nettselskapene bør kunne gi et midlertidig fritak for de kunder som av ulike årsaker måtte motsette seg eller ikke ønsker å bytte til en AMS-måler. Dette kan også gjelde kunder som nekter nettselskapet tilgang til eksisterende måler.”

Samme type ordlyd kommer også fra OED, 3 måneder senere:

Det Kongelige Olje og Energidepartement skriver følgende i brev av 06.03.2017:

“I utgangspunktet skal nettselskapene kreve at kunder som krever fritak fra installasjon av AMS-måler så langt mulig dokumenterer grunnlaget for dette.  Det er tilstrekkelig at for eksempel en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påståes kan knyttes til AMS.  Frem mot fristen for utrulling av AMS-målere (1. januar 2019) vil det imidlertid ikke bli lagt til grunn en streng praktisering av denne bestemmelsen.  Dermed vil nettselskapene kunne gi midlertidige fritak til kunder som av ulike grunner motsetter seg eller ikke ønsker å bytte AMS-måler.

Ordlyden i ovenstående brev, både fra NVE og OED er klinkende klar på at legeerklæring kun er å oppfatte som ETT EKSEMPEL på dokumentasjon kunden kan benytte. Ordlyden utelukker derved ikke andre former for dokumentasjon, som f.eks strømkundens egen henvisning til eksisterende publisert forskning, eller egen formidling av bekymringer og avstandtagen til smartmålere.  Forvaltningen forstår vel at de ikke kan legge ut med å kreve at oppegående nordmenn skal umyndiggjøre seg selv ved å “gå til lege” for å “få dokumentert” hva de utmerket godt er i stand til å dokumentere selv.

Videre ser vi at at “det IKKE skal legges til grunn streng praksis”.  Ordlyden anerkjenner videre at det finnes ULIKE GRUNNER til å ikke ønske denne måleren i hus, og at dette skal respekteres i form av midlertidig fritak.

Kraftnettselskapene ignorerte ordlyden i rundskiv, diktet seg opp “krav om legeerklæring” og la til grunn “streng praktisering” i strid med ordlyden i brev/rundskriv fra OED/NVE

Tross ordlyden i ovennevte brev/rundskriv fra OED/NVE, og i strid med norsk lov, går kraftnettselskapene i gang FRA STARTEN med “streng praktisering”, og med innsnevret tolkning av hva som kan regnes som “godkjent dokumentasjon” for fritak.  Legerklæring (som av OED/NVE kun fremtrekkes som ett alternativ til dokumentasjon) tolkes og praktiseres nå av kraftnettselskapene som eneste gyldige dokumentasjon. Kraftnettselskapene legger seg altså på en mye strengere tolkning av forskriften enn OED og NVE selv gjør.  På dette tidspunkt har vi altså en kraftnettbransje som dikter seg fullmakter og fritakskrav de overhodet ikke har dekning for, hverken i norsk lov, i forskriften, ei heller i brev/rundskriv fra OED/NVE.  Kraftnettbransjen har forøvrig ikke autorisasjon til å håndtere helseopplysninger og legeerklæringer fra andre enn egne ansatte.

Motstanden økte i befolkningen, det var atter tid for ytterligere endring av spillereglene

Sensommeren og høsten 2017 så vi en kraftig økning av smartmålermotstanden i befolkningen.  Faktorer som bidro til dette var antakelig folkemøtet holdt på Melbu i august 2017 med Einar Flydal som foredragsholder, som også gav en sterk økning i mediedekningen av sakskomplekset.  I tillegg opprettet vi https://smartskandalen.info, og en rekke FB-grupper var allerede etablert, som også bidro til å tromme opp motstanden i befolkningen.  Vi må anta at motstanden nå ble så stor at den nærmet seg uhåndterlig for kraftnettselskapene og NVE, og at motstanden allerede på dette tidspunkt viste en trend som må ha blitt oppfattet svært truende av den samlede “smartmålermafia”.

1. NVE dikter seg innstrammende “presiseringer av tidligere rundskriv”:

I nytt rundskriv av 06.10.2017 til kraftnettselskapene, fremmer NVE halsbrekkende akrobatiske språkøvelser, med formål å bortforklare og omtolke ordlyden i eget tidligere rundskriv, og bortforklare og omtolke tidligere uttalelser fra OED, vedr. “IKKE legge til grunn streng praktisering”, og vedr. tidligere uttalelser om legeerklæring som et ALTERNATIV til dokumentasjon for fritak.

Det heter seg nå at “det kun er kunder som påberoper seg at «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker» kan kreve å få fritak fra kravet om AMS, jf. § 4-1 bokstav b) i AMS-forskriften“.  “Vesentlig og dokumenterbar ulempe” kan selvfølgelig ikke innsnevres til et krav om at man må dokumentere å være SYK, når det f.eks eksisterer solide mengder forskning som påviser at smartmålernes mikrobølgestråling er sterkt bioaktiv (kan og vil skape sykdom).  Ethvert oppegående menneske vil vel hevde at det må være nok å f.eks henvise til forskningen, og velge en føre-var holdning i forhold til ivaretagelse av egen, families og andres helse.

I siste rundkriv forsøker NVE seg på nettopp en slik innsnevring, ved å presisere at “Dokumentasjon er forstå som at lege eller psykolog skal attestere kundens helseplager og kundens frykt for at plagene kan skyldes kommunikasjonsløsningen i den nye måleren.

Legeerklæring har derved på mirakuløst vis gått fra å være et av flere alternativ til “gyldig dokumentasjon”, til å bli forsøkt definert som “eneste gyldige dokumentasjon“.

Les også: Smartmåler-melding fra NVE: – Bli først syk, og søk fritak etterpå!

2. Kraftnettbransjen grep NVE’s språkakrobatikk begjærlig, og fikk deretter uventet “hjelp” fra et lite knippe norske kommunelegers hoderystende kunnskapsmangel og uforstand (senere backet opp at et like uforstandig Helsedirektorat):

Kraftnettselskapene fikk fornyet “blod på tann” og forsterket “krav om legeerklæring”, nå med “støtte fra autoriteten NVE”.  En tid i forveien hadde fire kommuneleger i Vesterålen gått ut med en artikkel i Bladet Vesterålen med “budskap til legestanden” om ikke å skrive ut legeerklæringer.  Nylig har samme budskap blitt sent ut til legene i et brev fra Helsedirektoratet.

I Norge har vi nå fått den fullstendige absurde situasjon at forvaltningsorganet NVE stiller krav om legeerklæring, mens et annet forvaltningsorgan Helsedirektoratet oppfordrer legene til IKKE å skrive ut legeerklæringer.

I tillegg går det nå rykter om at enkelte kraftnettselskap har begynt å “vurdere om legeerklæringene er gode nok”.  Det har altså fremkommet historier om folk som har levert inn legeerklæring, men fått “avslag” fordi kraftnettselskapet ikke syns legeerklæringen var bra nok.  Om dette stemmer, så har vi den situasjon at tilfeldige ansatte i kraftnettselskaper sitter å overprøver erklæringer fra legestanden – fullstendig uholdbart!

Befolkningen settes opp til å umyndiggjøre og sykeliggjøre seg selv

Krav om legeerklæring eller attest fra psykolog er i praksis å be befolkingen om å umyndiggjøre og sykeliggjøre seg selv.  Her skal altså befolkningen i realiteten tvinges til å få en lege eller psykolog til å “bekrefte” at strømkunden er oppegående nok til å tilegne seg informasjon om og forstå betydningen av forskningen som dokumenterer at strålingen fra disse målerne er farlig.  Og det skal formuleres som “kunden har angst/bekymring”.  Her skal altså oppegående mennesker pådyttes et stempel som lidende av “irrasjonelle fobier”.  I tillegg er kravet om legeerklæring/psykologattest et triks for å få befolkningen til å underkaste seg en fullstendig urimelig innsnevring av hva som kan være legitim grunn for å nekte installasjon av “smart” strømmåler. Finner vi oss i det?

– Det må da holde at dere får skriftlig beskjed om at det ikke er ønsket med AMS, og så ferdig med det, sa jeg. – Dere kunne like gjerne bedt folk gå til legen og si at de ikke ville ha AMS fordi nesen blir blå, eller noe annet vanvittig glupt, sa jeg. Det er nedverdigende å måtte servere en spesiell setning for å få til en løsning: »Jeg er bekymret». Denne magiske setningen gir nemlig fritak, slik at det skal være åpenbart for alle smarthuer at dette kun handler om noe psykisk. Lene Hannisdahl Haug

Mens kraftnettbransjen har gått over i OVERGREPSMODUS, og byråkratiet opptrer som SUPPERÅD, blir stadig fler nordmenn syke av strålingen fra de “smarte” målere.

“Vi har et program som må følges”

Vi stopper litt og smaker på ordet “program“, jmfr. ovenfor siterte uttalelse fra viseadm. dir. i Varangerkraft, Stein Mathisen: – “Vi har et program som må følges“.  Et ord som i denne sammenhengen minner oss om mange av historiens dystre epoker. Er det dit vi har kommet nå? Er vi innbyggere i Norge nå blitt redusert til små komponenter i et “program”, hvor “ALLE SKAL MED” ( – enten de vil eller ikke), og hvor individets grunnlovs- og konvensjonsfestede friheter og rettigheter med forvaltningsmessige pennestrøk må vike “for the greater good”, slik at godhetstyrannene får gjennomført sine med jevne mellomrom “gode agendaer”, ….som i verdensregjeringsagendaen “FN’s Agenda 21/2030 – Sustainable Developement“?…som i “Holodomor“?

“Vi har et program som må følges……..”.

Oppsummert

Det norske folk utsettes for en “agenda” som er mye større enn de “smarte” målerne, en globalistagenda 95% ikke aner hva går ut på fordi vi er bevisst holdt i uvitenhet.  AMS tråkkes ned over hodene på folk ved hjelp av tvang, overgrep, hersketeknikker, løgnpropaganda og en masse annet svært så skittent spill.  Man trenger ikke være “rakettforsker” for å forstå at utviklingen IKKE er til noe gode for befolkningen.  SI NEI TIL DE “SMARTE” MÅLERE!

Av Jon Anders Ellingsen og Pål Mauseth


Felles løft til felles nytte

Om Redaksjonen 109 artikler
Nettsiden er et folkeinitiativ for å påpeke KEISEREN UTEN KLÆR i AMS-smartmålersaken og i den EMF-relaterte helse- og miljøskandale som nå bygger seg opp i Norge og internasjonalt. Statens Strålevern, NVE og andre myndighetsorganer har ikke fulgt med i timen i forhold til nyere forskning som til fulle avdekker og dokumenterer hvor farlig disse AMS-målerne og EMF-stråletåka i realiteten er. I tillegg blir vi påtvunget en privatlivskrenkende overvåkningsdings i sikringsskapet. Dette kan vi ikke akseptere fra våre egne myndigheter. Folkeaksjonen er herved startet.

7 Comments

 1. Utrolig bra og lang artikkel. Veldig glad for at smartskandalen hjelper det norske folk mot overgrepene. Det er bra at man står sammen. Vi må også begynne å tenke litt fremover med alternative måter å holde kontakt. Facebook har som kjent sensurert hundrevis av sider, noen med flere millioner følgere. Så man vet aldri hvor lenge vi har FB gruppene. Uansett, veldig bra jobbet!

 2. Skeptikere og vitenskapssynsere holder vitenskapsfolk seg generelt borte fra, fordi det virker som skeptikere har et godt forhold til overmakten. En overmakt som gjennom sitt skatte- og lovverk, forsknings- og skolesystem, media- og jordbrukspolitikk holder folk i den tro at det å være annerledes er galskap – uten at den har tester som kan bekrefte at deres egen tolkning av omgivelsene er til å stole på: https://www.tv2.no/a/9441390
  https://filmarkivet.no/film/details.aspx?filmid=52006
  og https://www.nb.no/items/9b6fe0b8aaabf3661bf4e3f89cb73d9e?page=0

  Det eneste de har er at folk flest er livredde for å bli fratatt følelsen av å ha et støtteapparat (som går og går, men bare blir verre og verre (skolesystem, helsevesen, NAV)), og frykten for opprørere.

  Skeptikere hevder at det er viktig å ikke tro på alt som blir sagt. Men det sies at det er reformasjonen (Martin Luther), et individ, som utløste starten på utviklingen av den moderne verden vi har i dag. Tusenvis av individer som tidligere ville ha endt sine dager på et bål eller en tortubenk, bare fordi noen mennesker (sannsynligvis fordi at de måtte ta et avskyelig stort ansvar (kastet ut av hjemmet, lite omsorg (Alice Miller)) på et for tidlig tidspunkt) klarte å utvikle et maktapparat til å hevne seg på en menneskehet som heller ikke er spesielt godt mentalt utviklet. Denne oppførselsen kalles hårsårhet eller narsissme; en så mektig despersjon etter å overleve på utenforståendes beundring at offeret tyr til dårlige løsninger som svir på lengre sikt.

 3. kanskje er d en vesentlig grunn til at Norge har fastsatt tillatt stråling m så høye verdier i fht andre land ? hvis det overliggende høyspentnettet som går gjennom boligfelt og over barnehager osv som har veldig høye stråleverdier skulle bli besluttet lagt i bakken(for å redusere strålefaren) ville dette ha kostet astronomiske beløp for staten(nve), just saying.

  • Det er garantert noe i det du sier. Men det står jo ikke på penger. De “gode giverne” har jo gitt anslagsvis flere milliarder av norske folks skattepenger til ulike diktatorer rundt i verden, til Imperiets krigføring verden over, og til ulike andre globalistprosjekter. Det er ikke vanskelig å gjøre seg klimalekre og populære internasjonalt sålenge en kan finansiere det ved å rane egen befolkning.

 4. Ett helt utrolig sammendrag. Jeg hadde ett yrende på Ørje lensmannskontor her om dagen og benyttet anledningen til å stille ett spørsmål til politibethjenten som var til stede og hvordan politiet ville stille seg til kunder som motsatte seg innstalalsjon av smartmeter og hanvisste ingenting om dette , tiltross for at planen om å starte innstalelringen av smartmeter nå starter i Marker kommune , men han mente at hvis andre politifolk hadde brukt makt , var det fare for at de måtte gjøre det samme . Marker kommune er en landbrukskommune med mye melkeproduksjon med tilhørende besetning av kuer . Jeg har en stor beundring for Mark Passio som beskriver hvordan folk uten tanke følger ordre uansett konsekvenser for hvem de tråkker “på”:https://www.youtube.com/watch?v=z8fR79AJJdE&t=188s

1 Trackback / Pingback

 1. Strømselskaper truer kunder med politi, namsmann og stenging av strøm – Folkets Strålevern

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.