Odd Handegårds hjørne

DIGITALISERINGEN AV EL-SEKTOREN

DIGITALISERINGEN AV EL-SEKTOREN Mye av det som har vært kritisert på denne FB-sida gjelder ulike sider av digitaliseringen av norsk og europeisk el-sektor. Nå har jo digitaliseringen i samfunnet generelt hatt svært mange positive sider […]

Odd Handegårds hjørne

HJELPER HELLER IKKE CO2-AVGIFTER?

HJELPER HELLER IKKE CO2-AVGIFTER? Denne FB-sida ble i sin tid opprettet fordi deler av norsk energipolitikk lenge hadde blitt systematisk misbrukt i arbeidet for å fremme norsk klimapolitikk, særlig av venstresida og mange miljøorganisasjoner som […]

Odd Handegårds hjørne

EUs ENERGIUNION OG NORGE

EUs ENERGIUNION OG NORGE Rådgiver for SVs stortingsgruppe, Dag Seierstad, hadde i Klassekampen sist lørdag en kommentarartikkel om EUs energiunion (ACER) – en grei oversikt foran den avsluttende debatten i Stortinget det 16. mars. Regjeringen […]