Odd Handegårds hjørne

«Smarte» strømmålere:

«Smarte» strømmålere: NÅR BAK BLIR FORAN, NED BLIR OPP OG TAP BLIR FORTJENESTE Vi er nok ennå ikke ferdige med de «smarte» strømmålerne. Som kjent har budskapet fra myndighetene vært at de nye målerne vil […]

No Picture
Odd Handegårds hjørne

NOEN NØDVENDIGE GJENTAKELSER……

NOEN NØDVENDIGE GJENTAKELSER…… Det som framfor noe preger medias informasjon om energisituasjonen i verden, er OVERDRIVELSER som ofte grenser til løgn og fanteri, som i vedlegget nedenfor (fra Dagens Næringsliv). Her står det at solkraft […]

No Picture
Odd Handegårds hjørne

MARIUS HOLM, ZERO VIL HA MER HAVIND

“MARIUS HOLM, ZERO VIL HA MER HAVIND På ei helside fra Klassekampens Trondheims-kontor (hvor ellers?), får Marius Holm i dag breie seg med dårlig dokumenterte påstander om at «havvind offshore kan bli et nytt industrieventyr […]