No Picture
Odd Handegårds hjørne

NOEN NØDVENDIGE GJENTAKELSER……

NOEN NØDVENDIGE GJENTAKELSER…… Det som framfor noe preger medias informasjon om energisituasjonen i verden, er OVERDRIVELSER som ofte grenser til løgn og fanteri, som i vedlegget nedenfor (fra Dagens Næringsliv). Her står det at solkraft […]

No Picture
Odd Handegårds hjørne

MARIUS HOLM, ZERO VIL HA MER HAVIND

“MARIUS HOLM, ZERO VIL HA MER HAVIND På ei helside fra Klassekampens Trondheims-kontor (hvor ellers?), får Marius Holm i dag breie seg med dårlig dokumenterte påstander om at «havvind offshore kan bli et nytt industrieventyr […]