Først av alt:  Takk for at du besøker denne kroken av nettsiden.

Vi prøver å skape en nasjonal folkebevegelse mot AMS-målere, og en folkebevegelse for økt bevisstgjøring rundt skadevirkinger av EMF/mikrobølgestråling.  Det er ingen lett oppgave å løse for “helt vanlige mennesker” uten økonomiske og korporative ressurser.

Men vi prøver likevel:

 1. Svært lite ved denne nettsiden er hugget i stein.  Ser du noe du mener kan gjøres på en bedre måte, så ta kontakt.  Det beste er å opprette en brukerkonto her på hovedsiden/forum (som har felles registrering/login) og i konferansemodulen.  Så tar vi en prat i fellesskap med folk som allerede har kommet til.
 2. Vi trenger artikkelskribenter, folk som kan drive research på artikkelstoff, støvsuge nettet og media for stoff vi kan bruke, og liknende arbeid.
 3. Vi trenger å danne en solid redaksjonsgruppe.
 4. Vi trenger folk som kan hjelpe som moderatorer i forum, og folk som kan tilby noen minutter daglig som supportpersoner i brukerstøttemodulen (nederst til høyre i nettleservindu)
 5. Vi trenger folk som er gode på prosjektstyringsverktøyet KANBOARD, eller ivrer etter å lære det. Et veldig godt verktøy.
 6. Vi trenger folk som vi ikke ante vi trengte, de med kreative ideer og med lyst til å bidra.
 7. Vi trenger FILOSOFEN, folk med gode analytiske evner,  og folk som har peiling på jus.
 8. Vi trenger folk som er gode organisatorer, og folk som er gode på å dra inn ressurspersoner
 9. Vi trenger sannsynligvis å danne en organisasjon
 10. Vi trenger sannsynligvis også noen penger etterhvert, men foreløbig må vi akseptere å jobbe på dugnad
 11. Ikke minst trenger vi DERE ALLE, så mange som overhodet mulig, som kan gi oss moralsk støtte og bidra med smått og stort alt etter evner, tid og kapasitet.
 12. Osv.

Vi trenger i det hele tatt å få samlet en masse forskjellige mennesker om denne svært så viktige saken.

Vi er et interessefellesskap, bestående av folk som IKKE vil ha disse AMS-strålemålerne, som ikke vil ha det massovervåkningssamfunnet som nå bygges opp via disse målerne, og som vil ha en helt ny og mer ansvarlig holdning til EMF/mikrobølgestrålingens negative konsekvener for helse og miljø.  Vi bør klare å samles om denne oppgaven.

Lag deg en brukerkonto i konferansedelen, eller i forum, og så snakkes vi der.

Dette er en foreløbig oppstilling.  Artikkelen vil bli oppdatert og forbedret etterhvert som tiden strekker til.  Det er mye som skal på plass nå i startfasen.