Odd Handegårds hjørne

ØNSKETENKNING?

ØNSKETENKNING? ACER-saken, vedtaket om enda mer kabelbygging til EU og en rekke andre spørsmål, er i ferd med å rive partiene på venstresida i stykker. Verst er det i Ap, men også SV og MDG […]

Odd Handegårds hjørne

MER OM STORE DATASENTRE

MER OM STORE DATASENTRE Jeg har et par ganger ( https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1572112292859987&set=gm.1750065108341163&type=3&permPage=1&ifg=1 ) tatt opp spørsmålet om de virkelig store datasentrene som nå er i ferd med å poppe opp rundt omkring i verden i regi […]

Odd Handegårds hjørne

SOLENERGI OG BØLGEKRAFT

SOLENERGI OG BØLGEKRAFT Jeg fikk i dag følgende spørsmål fra Sidsel Kreyberg om solkraft, med utgangspunkt i en artikkel som sto i Teknisk Ukeblad i høst: «Er det virkelig grunnlag for å avvise solenergi helt […]

Odd Handegårds hjørne

PUMPEKRAFTVERK?

PUMPEKRAFTVERK? Pumpekraftverk dukker opp i energidebatten med ujevne mellomrom. I 2011 fikk NVE gjennomført en større utredning (Rapport 22/2011) – seinere har flere andre vurdert mulighetene, bl.a. CEDEREN i 2016. Resultatene spriker veldig mye, fra […]

Odd Handegårds hjørne

SMÅNYTT OM ENERGI

SMÅNYTT OM ENERGI Mellom de store energi-slagene, som nye eksportkabler, EUs tredje (og fjerde) energipakke osv., skjer det nærmest daglig ting som vi stort sett ikke får kommentert. Her er likevel noen enkeltspørsmål fra de […]