ORGANISASJON MOT EKSPORTKABLER, VINDKRAFT OG «SMARTE» STRØMMÅLERE?

Flott, verdifull og vindmøllefri norsk natur.
Flott, verdifull og vindmøllefri norsk natur.

Av Odd Handegård

Debatten de siste ukene på denne fb-sida har vist hvordan tilsynelatende helt ulike energispørsmål i realiteten henger nøye sammen: Utenlandskabler, vindkraftutbygging i Norge og «smarte» strømmålere viser seg å være tre sider av de samme sak. Vedtaket om å utvide kabelkapasiteten og krafteksporten til EU vil gi et stort underskudd på kraft til norske husstander. En omfattende bygging av nye vindkraftanlegg i Norge, skal dekke underskuddet og kompensere for eksporten av vannkraft. Og vedtaket om «smarte» strømmålere skal regulere husholdningenes strømforbruk i perioder når vindmøllene står mer eller mindre stille (tredjeparten av året), ved hjelp av ekstra høy strømpris i perioder husstandene virkelig trenger strømmen.

Jeg skal i det følgende ikke si mer om dette, bare ta som gitt at en betydelig del av det norske folk ikke vil være tjent med den energipolitikken som nå føres, og at mange allerede reagerer på de tre energi-tiltakene. På papiret er det lett å tenke seg hvordan en slik aksjon kunne organiseres. Ettersom «ungdommen» ikke ser ut til å skjønne sitt eget beste, må aksjonen i utgangspunktet være en «voksenaksjon». Og i tillegg må aksjonen ivareta følgende hensyn:

• Aksjonen må være tverrpolitisk og rekruttere ledere og medlemmer fra alle politiske partier.

• Utgangspunktet kan være den mobilisering som nå skjer i Naturvernforbundet og en del andre miljøorganisasjoner mot utenlandskabler/vindmøller.

• For å få den nødvendige bredden, trengs samarbeid med organisasjoner som også representerer andre interesser enn naturvern, som deler av fagbevegelsen, Nei til EU, ymse forbrukerorganisasjoner, deler av næringslivet som også vil rammes, bondeorganisasjonene osv. – her er det nesten ingen grenser.

• En organisasjon vil trenge noen respekterte og kjente frontfigurer som ikke kan mistenkes for å drive med fanteri og konspirasjonsteorier: Et bredt råd med representasjon fra de viktigste miljøer, et mer begrenset styre, en daglig leder og et lite sekretariat med frivillige (pensjonister med arbeidslyst og IT-kompetanse).

• I første omgang trengs det et energinotat om de viktigste problemstillinger og sammenhenger. Det bør undertegnes av ei initiativgruppe med godt kjente personer, og i første omgang sendes til Naturvernforbundet, Industri Energi, NHO Industri, Nei til EU og Norges Bondelag. Et følgebrev bør ta til orde for et konstituerende møte for etablering av en «folkebevegelse» mot eksportkabler, vindmøller i Norge og «smarte» strømmålere.
• Ei lita gruppe med initiativtakere, må skaffe seg en god og bred oversikt over positive medlemmer i de aktuelle organisasjonene, før brevet sendes.

Jeg regner med at mange vil oppfatte idéene overfor som vel optimistiske (for å si det mildt), men de er vel ikke verre enn at de burde kunne tenkes………

Er du interessert i forslaget?  Ta kontakt med Odd Handegård her: https://www.facebook.com/groups/1381924528488558/permalink/1921364324544573/

Felles løft til felles nytte

Om Odd Handegård 90 artikler
Født og oppvokst i Odda. Utdannet ved Universitetet i Oslo (statsvitenskap) våren 1967. Arbeidet i Oslo noen år, og ble ansatt ved Universitetet i Tromsø høsten 1971 - et år før universitetet åpnet. Jeg var det meste av tiden knyttet til fiskerifagene - fra 1985 som direktør ved Norges fiskerihøgskole. NFH ble inkorporert som en avdeling ved Universitetet i Tromsø fra og med 1988. Pensjonist fra årsskiftet 2002/2003, men jeg jobbet med andre oppgaver ved NFH ennå noen år til jeg var godt over 70. - Jeg har i hele mitt voksne liv deltatt i aktiviteter som verken har med jobb eller bokskriving å gjøre. Det gjelder både politikk (særlig på 1960- og 1970-tallet), og arbeid i frivillige organisasjoner, særlig innen idrett, osv.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.