KOMMENTARER TIL VINDKRAFTSEMINARET TIL «LA NATUREN LEVE»

KOMMENTARER TIL VINDKRAFTSEMINARET TIL «LA NATUREN LEVE»

Jeg håper mange kikker på illustrasjonene som fulgte foredragene – her er det mye nyttig informasjon, i likhet med annen informasjon på nettsiden til La Naturen Leve.

Mest overaskende for meg er det at MDG ser ut til å ha endret syn på vindkraftutbygging i Norge, om man skal tro Rasmus Hansson som bare for et par år siden stemte for utbyggingen på Fosen. Nå trenger ikke hans voldsomme opphausing av havvind være stort bedre – i alle fall dersom havvinden skal inn på det norske nettet. Men dersom norske bedrifter deltar – med sin kompetanse – til utbygging av havvind utenfor land som virkelig trenger denne krafta, vil dette være en fornuftig satsning.

Ellers kan man naturligvis stille spørsmåltegn ved forslaget til Cederen om utbygging av norsk pumpekraft som i de fleste tilfeller vil være ulønnsom og ineffektiv, og ved forestillingen om at Norge ikke skal eksportere energi, men «bare» balansekraft. Det siste har vært drøftet flere ganger her:

Det er selvfølgelig riktig at Tyskland og Danmark m.fl. primært ønsker seg balansekraft for å jevne ut den ujevne vindkrafta. Men den norske kraftnæringen er ikke interessert i bare av og til å eksportere en skvett balansekraft. Når kabelkapasiteten til kontinentet blir på mer enn halvparten av vår fornybare energi, vil næringen naturligvis utnytte denne kapasiteten fullt ut. Det siste er også logisk ettersom mye av formålet med kabelutbyggingen er utjevning av energiprisen i EU og Norge – prisen skal mye opp i Norge og litt ned i EU. Og det oppnår men ikke med litt balansekraft. «Fri flyt» også av energi, betyr nettopp FRI FLYT, ikke balansekraft, jfr. debatten om ACER og EUs tredje (og fjerde) energipakke. Her er det lett å la seg lure.

Til slutt: Vindkraftseminaret på Litteraturhuset konsentrerte seg naturligvis om VINDKRAFT og om annen norsk kraftproduksjon. Masse nyttig informasjon ble produsert og formidlet. Andre relevante spørsmål ble det ikke tid til, som f.eks. installeringen av «smarte» strømmålere og forslaget om å innføre en ny «effekttariff» til norske strømkunder. Begrunnelsen for den nye strømtariffen som kommer, er jo nettopp ved voldsomme utbyggingen av vindkraft som planlegges i Norge. En debatt også om strømmålerne hører derfor med i debatten om norsk vindkraft.

Les Odd Handegårds gruppe her:
https://www.facebook.com/groups/1381924528488558/

Felles løft til felles nytte

Om Odd Handegård 90 artikler
Født og oppvokst i Odda. Utdannet ved Universitetet i Oslo (statsvitenskap) våren 1967. Arbeidet i Oslo noen år, og ble ansatt ved Universitetet i Tromsø høsten 1971 - et år før universitetet åpnet. Jeg var det meste av tiden knyttet til fiskerifagene - fra 1985 som direktør ved Norges fiskerihøgskole. NFH ble inkorporert som en avdeling ved Universitetet i Tromsø fra og med 1988. Pensjonist fra årsskiftet 2002/2003, men jeg jobbet med andre oppgaver ved NFH ennå noen år til jeg var godt over 70. - Jeg har i hele mitt voksne liv deltatt i aktiviteter som verken har med jobb eller bokskriving å gjøre. Det gjelder både politikk (særlig på 1960- og 1970-tallet), og arbeid i frivillige organisasjoner, særlig innen idrett, osv.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.