REGJERINGEN SATSER PÅ (LITT) “FLYTENDE” VINDKRAFT

REGJERINGEN SATSER PÅ (LITT) “FLYTENDE” VINDKRAFT

I forbindelse med Statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen en forsiktig satsning på noe den kaller «flytende» vindkraft, som i motsetning til de vindkraftprosjektene som ellers finnes i Nordsjøen, ikke skal fortøyes på bunnen – hver enkelt turbin skal i stedet «flyte» og gjøre det mulig å plassere turbinene på områder med større havdyp enn 45 meter.

Nå skriver Energidepartementet (OED) riktignok at «utbygginga av vindkraft til havs i større skala ikkje er realistisk på kort til mellomlang sikt i norske havområde», og underbygger dette med økonomiske betraktninger: Det koster et vannkraftverk 5 øre å produsere en kilowattime (kWh), det koster 50 øre å produsere en kWh med vindkraft på land, det koster 1 krone å produsere en kWh fra «bunnfast» vindkraft og – ifølge OED – «vesentleg meir» fra flytende vindkraft enn fra andre former for vindkraft. Departementer føyer til at kostnadene nok vil synke noe etter hvert. – Det er likevel opplagt at vindkrafta ikke vil kunne konkurrere mot norsk vannkraft, og at det må store statlige subsidier til om vindkrafta skal bli «lønnsom», i tillegg til helt andre strømpriser til forbrukerne enn vi har hatt i Norge.

Bevilgningen for 2018, gjelder derfor midler til forskning – det er snakk om et «demonstrasjonsprosjekt», med svært begrenset betydning for norsk kraftforsyning, og med begrenset betydning for norsk industri som ikke har hatt vindkraft som et stort satsningsområde. Dette står i sterk kontrast til fantasiene til flere grupper på venstresida i norsk politikk som lenge har sett på havvind som et av våre kanskje viktigste klimatiltak som i tillegg skulle gi Norge 50.000 nye arbeidsplasser som erstatning for en forventet nedgang i oljenæringen. Vi får håpe at initiativet fra Søviknes/FrP ikke får som konsekvens at SV/MDG m.fl. får vind på mølla og fortsetter sin politikk for å gjøre de to partiene ytterligere irrelevante. – I den grad norsk industri skal inn i vindkraft, må det ikke bli som en ny entrepenør med store nye prosjekter, men som del-leverandør til prosjekter i andre land – der vindkrafta trengs.

Ser forresten at Statkraft nå trekker seg ut av havvindprosjektene i Nordsjøen, men at Statoil likevel fortsetter sin tvilsomme satsning sammen med enkelte private norske firma. Et av dem planlegger å følge opp tidligere planer om et vindkraftprosjekt på Siragrunnen som har fått både Noregs Fiskarlag og Norsk Ornilotologisk Forening til å reagere.

Les Odd Handegårds gruppe her:

https://www.facebook.com/groups/1381924528488558/

Felles løft til felles nytte

Om Odd Handegård 90 artikler
Født og oppvokst i Odda. Utdannet ved Universitetet i Oslo (statsvitenskap) våren 1967. Arbeidet i Oslo noen år, og ble ansatt ved Universitetet i Tromsø høsten 1971 - et år før universitetet åpnet. Jeg var det meste av tiden knyttet til fiskerifagene - fra 1985 som direktør ved Norges fiskerihøgskole. NFH ble inkorporert som en avdeling ved Universitetet i Tromsø fra og med 1988. Pensjonist fra årsskiftet 2002/2003, men jeg jobbet med andre oppgaver ved NFH ennå noen år til jeg var godt over 70. - Jeg har i hele mitt voksne liv deltatt i aktiviteter som verken har med jobb eller bokskriving å gjøre. Det gjelder både politikk (særlig på 1960- og 1970-tallet), og arbeid i frivillige organisasjoner, særlig innen idrett, osv.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.