Si NEI til EU’s Energiunion, smartmålerovergrepet, vindmølleraseringen av norsk natur og import av EU’s blodpriser på strøm

Motstanden mot EU-formynderi, energiunion, smartmålerovergrepet, vindmøllerasering av norsk natur og planlagt import av blodpris på strøm, vokser i styrke og bredde. Politikere, særlig i regjeringspartiene og i Arbeiderpartiet, får større og større problemer med sin eventyrfortelling om EUs energiunion som en klimapolitisk vennetjeneste uten negative konsekvenser for folkehelsa, naturmiljøet, strømpriser og norsk sjølråderett.

Følg med Nei til EU’s aktivitetskalender! Nå er det på tide å få hele landets befolkning “opp av soffaen”!

Den reine og billige vannkrafta er grunnlaget for det moderne Norge. I over hundre år har streng nasjonal styring og kontroll skapt et industrieventyr som har gitt oss velferd og et teknologisk forsprang på flere felt. Med etablering av planlagte nye eksportkabler til utlandet, og etablering av en energiunion med EU har vi overveldende mengder sterke indikasjoner på at forbrukerne, naturmiljøet og norsk industri vil bli taperne.  Vi bor i en arktisk nasjon der elektrisitet er hovedform for oppvarming og en vital livsbetingelse for alle inklusive industri, næringsliv og offentlige tjenester.

De trådløse såkalte “smarte” strømmålere ødelegger helsa til folk og vil i sammenheng med det nye kommende 5G mobilnett og “Tingenes Internett” etablere en privatlivskrenkende og detaljstyrende overvåknings- og kontrollinfrastruktur uten sidestykke i menneskets historie. Titusenvis av kvadratkilometer norsk natur skal over de kommende år raseres til fordel for oppføring av vindmølleparker, og eksisterende og nye kraftverk skal “effektkjøres” med potensielt alvorlige negative konsekvenser for vassdrag og artsmangfoldet i de berørte områder (fisk, insekter, fugler og planter som har sitt habitat i og i nærheten av vassdragene).  Alt for å tekkes stormannsgalskapen til globalister, energibaroner, teknologifantaster og krefter som jobber på spreng for snarest mulig å kunne avvikle både nasjonale demokratier, selvstendige nasjoner og disses selvråderett.

Manifest har på oppdrag fra Nei til EU laget filmen EUs energiunion og kampen om kraften for Nei til EU. Se denne og les videre under videoen:

La oss selv beholde makten over vår egen energiproduksjon! Si hurtigst og kraftigst mulig – NEI – til EU’s energiunion!

Nå bør vi alle engasjere oss MOT globalistranet som foregår på alle områder, og MOT de demokratiundergravenede globalismediktater som på sikt har til formål å underlegge land og folk et “smart” teknokratisk overnasjonalt diktatur kamuflert bak hypnosebegrepene “fremskritt”, “utvikling”, “bærekraft”, “klimakrise” og “global governance”.

Les mer om det planlagte globale teknokratiet her

En bred allianse av faglige organisasjoner, LO, Industri Energi, EL og IT, Nei til EU, Naturvernforbundet og TUSENVIS AV ENGASJERTE NORDMENN har nå heldigvis begynt å rope høylydt mot politikernes, energibaronenes og storkapitalens planer for ran og privatisering av våre naturressurser og den tilhørende snikende steg-for-steg pulverisering av vår selvråderett.

Les også: Advarer mot EUs energibyrå

Les også: Ta vare på arven vår, ikke gi den bort!

Les også: Hvem eier framtidas energi?

Spørsmålet om Norge skal tilknytte seg EUs indre marked for energi og EUs energiunion (ACER) behandles i stortinget 16. mars.

Regjeringen, et antatt flertall på Stortinget, og disses rådgivere, mener at saken kan avgjøres med simpelt flertall, mens flere juseksperter mener suverenitetsavståelsen er så omfattende at den må avgjøres i samsvar med Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som krever 3/4 flertall under behandlingen.  Saken er viktig ettersom energiutveksling legges opp som EUs femte frihet.

Peter Ørebech, professor i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet (BFE) har publisert en solid artikkel som belyser problemstillingen.  Ørebech mener helt klart at regjeringen gjør seg skyldig i grunnlovsbrudd hvis saken blir behandlet gjennom simpelt flertall!

Så tar vi med Odd Handegård’s nylig oppsummerende innlegg fra hans godt besøkte FB-gruppe:

Odd Handegård’s Facebook-gruppe er et utmerket sted å følge med.  Her publiseres det jevnlig svært gode innlegg som følges opp av engasjerte diskusjoner fra en rekke svært så oppegående og samfunnsengasjerte mennesker med masse kunnskap innenfor spesiellt energipolitikk, samfunnsøkonomi, natur- og ressursforvaltning.  Politikernes og bransjens propaganda blir løpende avkledt og konfrontert.  Gruppen er et must for enhver som ønsker å holde seg oppdatert på disse tema.

Andre artikler av Odd Handegård:

Norsk energipolitikk – et folkebedrag

Energi-strategien som lurer alle? (Det korporative kupp av norsk stabil vannkraft)

Vindkraftlandet Norge – Velgerne er virkelig i ferd med å bli lurt trill rundt.

Les også:

Norsk forsker: “- Smart strømmåling har ingenting med miljø å gjøre”. Mener bransjen bruker falske argument

Overvåknings- og kontrollgriden, EMF/mikrobølge-stråletåka, 5G og de helse- og miljøskadelige trådløse “smarte” strøm og vannmålere

SMARTSKANDALEN.INFO, nettportalen du leser her og nå, er fullspekket av informasjon og artikler som belyser galskapen sett fra et helse- og miljøperspektiv, og sett i forhold til de privatlivsinvaderende aspekter og det etisk og moralsk forkastelige ved smartteknologiens innebygde muligheter for DETALJOVERVÅKNING av hele det norske folk.

At denne utviklingen og utrullingen av disse målerne er igangsatt og gjennomføres med tydelig hast, UTEN BRED FOLKELIG OPPLYST DISKUSJON, og videre TVINGES på folk, til og med med trusler om få strømmen stengt for oppegående individer og familier som av ulike grunner nekter, tyder på at dette skjer i tråd med en FORDEKT AGENDA som folket som helhet nå snarest bør begynne å undersøke og bevisstgjøre seg.

Vær også oppmerksom på, at utrulling av “smarte” strømmåler og vannmålere er AVGJØRENDE VIKTIGE KOMPONENTER i den planlagte globaliserte energiunion, og avgjørende viktig for de samfunnskrefter som arbeider som flittige maur for å pulverisere nasjonalstaten, demokratiet og vår selvråderett.  Uten de “smarte” målere vil ikke stormannsgalskapen la seg realisere!  Vær også oppmerksom på at “smartmålere” og “smartgrid” ikke er noe hverken norsk eller europeisk påfunn.  “Smarte” målere og smartgriden rulles ut med ekspressfart i de fleste såkalte vestlige land, inklusive Australia, New Zealand, USA, Brazil, Kina, India, Japan osv osv.  Dette er et GLOBALISTPROSJEKT som helt klart ikke er i det norske folks og landets beste kortsiktige og langsiktige interesser.

Det globale smartgridkartet (ikke helt oppdatert). Når ble det norske folk opplyst om de faktiske forhold, om planenene i sin helhet, og når ble vi tatt med på råd og spurt om vi ønsket “transformasjonen” og de radikale samfunnsendringer som kreves for å kunne være del av og tilslutte oss denne galskapen?

Hva smartmålerne, smartgriden og FN’s Agenda 21 (Globalt Teknokrati) egentlig dreier seg om

Les gjerne hele vår forside, som oppsummerer våre og forskeres vel funderte og dokumenterte bekymringer for folkehelsa og for miljøet knyttet til både helseskadelig stråling, samt mydigheters og Big Data’s massive datainnsamling og overvåkning av befolkningen. Les også denne nettsidens Portalblogg som inneholder et vell av artikler fra flere forfattere, som utdyper temaene i detaljer, inkl. det kommende globale teknokrati som lenge har vært på tegnebrettet, uten at noen lands folk har blitt spurt om vi vil ha det.  Les også artikler hos Einar Flydal, hos Folkets Strålevern og hos Foreningen for El-overfølsomme (FELO)

Smartmålermotstandere møtes også daglig på bl.a. FB-gruppa “Nei til smartmeter med mer“  Denne gruppa har allerede rundet 10.000 medlemmer!

Forskeropprop og appeller

Forskere, leger og miljøorganisasjoner over hele verden har i flere omganger publisert opprop og appeller både til nasjonale myndigheter, til EU og til FN, med STERKE ADVARSLER om de helseskadelige konsekvenser med trådløsteknologi.

I denne omgang asvlutter vi med å nedenfor lenke til den ferskeste forskerappell til EU-kommisjonen, datert 13. september 2017, nå undertegnet av mer enn 190 forskere fra mer enn 37 land.

 

Felles løft til felles nytte

Jeg kan ikke akseptere en samfunnsutvikling hvor våre egne private hjem blir armert som våpen mot beboernes helse og rett på privatliv. Jeg kan ikke akseptere en samfunnsutvikling, hvor hjemmet, som skal være et sted for fred, trivsel, trygghet og restitusjon - med myndigheters tvangsbruk - blir det sted hvor en kan bli mest overvåket, og ha størst sjanse for å bli svekket og syk av EMF/mikrobølgestråling. Fullstendig uakseptabelt!

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.