Kraftnettbransjen og myndighetenes villedende propaganda vedr. stråling fra “smarte” målere

Renspikket løgnpropaganda fra bransjen og myndigheter - (skjermdump fra hafslundnett.no)
Renspikket løgnpropaganda fra bransjen og myndigheter - (skjermdump fra hafslundnett.no)

Både myndigheter og kraftnettselskaper sprer villedende og direkte usanne påstander når de i sin propaganda forsøker å ufarliggjøre strålingen fra de “smarte” målere ved å sammenligne denne strålingen med strålingen fra mobiltelefoner.  De forteller ikke strømkundene at denne sammenlikningen er utført med to forskjellige usammenlignbare målesystemer rigget i smartmålerens favør, at målingen er utført i forhold til et mobiltelefonsystem (GSM) som kun bidrar med ca 5% av mobiltelefontrafikken, og de formidler et totalt urealistisk eksponeringsscenario i folks hverdag.

Dette er virkelig verdt å lese, for her får man et kroneksempel på renspikket løgnpropaganda.  SANNHETEN er at de “smarte” strømmålere i gjennomsnitt stråler minst 3 GANGER KRAFTIGERE enn mobiler, og ofte enda mer, noe EMFConsult.no nedenfor vil hjelpe oss å forklare.

Som eksempel siterer vi fra Hafslund Nett’s Spørsmål og svar vedr. “smarte” strømmålere.  Vi viser hele fremstillingen i nedenstående skjermdump:

Her hevdes det at mobiltelefoner stråler 10.000 ganger “mer” enn “smarte” strømmålere, mens det i grafikken tar fullstendig av og fremstilles som at mobiltelefoner stråler 50.000 ganger mer.  Dette er virkelig UREDELIG MARKEDSFØRING!

I følge nettselskapene er utstrålt effekt fra AMS kun 10 mW – 500 mW. Til sammenligning hevder de at en konvensjonell mobiltelefon har en utstrålt effekt på opptil 2.000 mW.  De hevder videre at, når strømmåleren ikke sender data inn til nettselskapet om kundens strømforbruk, så er utstrålt effekt null.

Sammenligningspåstandene er ABSOLUTT IKKE i samsvar med FAKTA, men nettselskapene og myndighetene misbruker likevel disse påstandene for å fremstille det som om AMS har mye lavere stråling enn en mobiltelefon.  Vi ser også at de ikke helt klarer å bestemme seg, i det de i eget propagandamateriale kommer med påstander om at mobiltelefoner stråler alt fra 50 ganger til 50.000 ganger sterkere enn de “smarte” strømmålere, mens VIRKELIGHETEN er omtrent totalt motsatt.

La oss se hva EMFConsult.no på flere måter og ved flere anledninger har bidratt til å belyse:

HVOR MYE «STRÅLER» EGENTLIG DE NYE SMARTMETRENE - AMS?
Etter finlesing av hvordan utstrålt effekt er oppgitt i fribruksforskriften, ser vi at det kan være behov for å korrigere tallene som nettselskapene bruker når de sammenligner utstrålt effekt fra AMS-målerne og mobiltelefoner. De oppgir som eksempel i sin kommunikasjon ut til kunder at maksimalt utstrålt effekt fra AMS målerne er kun 500 mW og sammenligner det med GSM mobiltelefon på hele 2.000 mW, uten å være klar over at disse tallene ikke direkte kan sammenlignes.

(Red anmerkning:  Bransjen og myndighetene er nok meget godt klar over at tallene ikke kan sammenliknes.  Det må vi ta for gitt, hvis disse på noen som helst måte skal kunne være berettiget til å påberope seg å være “kompetansemiljøer”)

Det finnes to forskjellige målesystemer for å angi utstrålt effekt og disse brukes litt om hverandre i standarder og retningslinjer. Begge systemene bruker mW som måleenhet, men har ulike måleprosedyrer for å måle utstrålt effekt. Det ene målesystemet gir verdier som er 1,64 ganger høyere enn det andre. Når en skal sammenligne utstrålt effekt fra forskjellige apparater er det viktig å vite hvilket målesystem som er brukt.

For å angi hvilket målesystem som er brukt, brukes betegnelsene e.r.p. (ekvivalent utstrålt effekt) og e.i.r.p. (ekvivalent isotropisk utstrålt effekt) i tillegg til måleenheten mW.

Vi er relativt sikre på at utstrålt effekt fra LTE(4G) og UTMS(3G) mobiltelefon er 250 mW e.i.r.p., og at GSM systemet har utstrålt effekt på 2.000 mW e.i.r.p.

AMS målerne er oppgitt til å ha maks utstrålt effekt på 500 mW e.r.p (ref. fribruksforskr. §7 (2) og 7.a (1)).  Konverterer man effekten til e.i.r.p. blir maks utstrålt effekt 820 mW e.i.r.p.

Ved å bruke e.i.r.p. som felles referanse blir sammenligningen av utstrålt effekt slik:

  • Mobiltelefon GSM: 2.000 mW e.i.r.p.
  • Mobiltelefon UMTS og LTE: 250 mW e.i.r.p.
  • AMS-måler: 820 mW e.i.r.p.

I dag er det egentlig mer korrekt å sammenligne AMS målerne med 4G telefoner, både fordi 4G/LTE er den teknologien som er mest i bruk (i følge NKOM er 95% datatrafikk og 5% taletrafikk i mobilnettet). Dessuten er signaleringen/informasjonskodingen i AMS maskenettet antakelig mer likt 4G/LTE enn det gamle tidsmultipleks systemet som brukes i GSM systemet (som ble utviklet i ca 1982)

Basert på nevnte fakta vil en mer korrekt sammenligningen være at maks utstrålt effekt fra AMS målerne er 820 mW e.i.r.p. mens fra en mobiltelefon er det 250 mW e.i.r.p. – Dette gir et noe annerledes bilde enn det nettselskapene tegner.

Er dette bare spekulativ teori, eller har vi praktiske måleresultater som bekrefter bildet EMFConsult her bringer til torgs?

JA, VI HAR MÅLINGER SOM BEKREFTER DETTE BILDET, også foretatt av EMFConsult

Kilde: EMF Consult, august 2017

For å sammenlikne de elektromagnetiske feltene fra mobiltelefoner og de nye smarte strømmålerne (AMS), har EMF Consult gjennomført 1 times log på 3 meters avstand med identisk skalering på graf (max 2.000 µW/m2)

Som vi ser av ovenstående grafikk, har EMFConsult logget det elektromagnetiske feltet (strålingen) fra fire forskjellige kilder, to mobiltelefoner og to smartmålere for å sammenligne de elektromagnetiske feltene. NB: Styrken på signalene vil kunne variere sterkt fra plass til plass da både mobiltelefon og AMS “smarte” målere har adaptive sendere som vil tilpasse utgangseffekten etter dekningsforholdene. De fire målingene er foretatt i eneboliger i relativt tettbebygde områder.

Grafen på de fire loggene er identisk skalert med y-skala på maks 2.000 µW/m2. Hver røde strek oppover tilsvarer en senderpuls, høyden på streken tilsvarer styrken på pulsen/signalet. Som man ser er det betydelig høyere belastning fra en smartmåler enn fra en mobiltelefon på samme avstand.

Vi ser at Aidon-måleren i Figur 4, avgir KONSTANT pulset strålingsintensitet opp mot 1400 µW /m2 på 3 meters avstand, og av og til over 1600 µW /m2 Vi ser også at Adion måleren stråler KONSTANT, også når den IKKE sender målerdata til nettselskapene. Og vi ser at begge mobiltelefoner i samme tidsrom ligger jevnt på 200 – 400 µW /m2

De nye “smarte” strømmålerne (AMS) blir altså på flere nettselskapers nettsider sammenlignet med strålingen fra mobiltelefoner.  Både Statens Strålevern og flere av nettselskapene, har ved flere anledninger misbrukt følgende påstand i sitt forsvar av smartmålerne:

De nye AMS-målerne stråler 50 ganger svakere enn mobiltelefoner.”

Hafslund Nett tar denne løgnpropagandaen til nye høyder, ved å hevde at AMS-målerene stråler 50 tusen ganger svakere enn enn mobiltelefoner

De har rett i at mobiltelefon vil ha sterkere effekt enn AMS når man ringer og holder telefonen nær kroppen, men det er vel de færreste som sitter å snakker i mobiltelefon hele døgnet. Det meste av tiden ligger mobiltelefonen i PASSIV tilstand.  Man kan også selv velge når og om man ønsker å ta en telefonsamtale, man kan velge å slå av mobiltelefonen, man kan velge å slå av wifi-routeren og andre strålekilder, men man kan IKKE velge å slå av den nye strålekokeren i sikringsskapet.

Det nettselskapene IKKE har sammenlignet, bekvemmelig nok, er hvilken stråling AMS-målerne og mobiltelefoner avgir over tid, også når man ikke ringer med telefonen.

Målingen fra EMFConsult.no gjenspeiler et REALISTISK bilde av Ola/Kari Normanns strålingseksponering etter installasjon av “smarte” strømmålere

Ingen mennesker snakker i mobiltelefon 24 timer i døgnet.  Det meste av tiden ligger mobiltelefonen passiv, enten på stuebordet eller i jakkelomma.  Som EMFConsult ovenfor har vist, så er strålingen fra AMS målerne jevnt over ca 3 GANGER STERKERE enn fra mobiltelefoner i normal bruk på samme avstand.  Dette vil være den reelle strålingseksponeringen vi alle vil utsettes for, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året, resten av livet.  I tillegg til dette kommer annen type stråling, og enda værre vil det bli når det nye 5G mobilnettet blir utrullet, hvor nye mobilmaster skal reises “omtrent mellom annethvert hus i gata”, og når samfunnet i samme slengen blir teppebombet med alle trådløse “duppeditter” som skal realisere det planlagte Tingenes Internett.  Nettselskapenes og myndighetenes fremstilling er grov løgn og uetisk manipulasjon av befolkningen.

Les også:

Les også:

Felles løft til felles nytte

Om Redaksjonen 109 artikler
Nettsiden er et folkeinitiativ for å påpeke KEISEREN UTEN KLÆR i AMS-smartmålersaken og i den EMF-relaterte helse- og miljøskandale som nå bygger seg opp i Norge og internasjonalt. Statens Strålevern, NVE og andre myndighetsorganer har ikke fulgt med i timen i forhold til nyere forskning som til fulle avdekker og dokumenterer hvor farlig disse AMS-målerne og EMF-stråletåka i realiteten er. I tillegg blir vi påtvunget en privatlivskrenkende overvåkningsdings i sikringsskapet. Dette kan vi ikke akseptere fra våre egne myndigheter. Folkeaksjonen er herved startet.

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Sivilingeniør Jostein Ravndal om Statens Strålevern og kraftnettbransjen: “- Strålesammenlikninger til stryk” – SMARTSKANDALEN.INFO
  2. Norske fagetatlige supperåd: – Vi kan jo ikke se noen stråleskader under vann – SMARTSKANDALEN.INFO

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.