Norske fagetatlige supperåd: – Vi kan jo ikke se noen stråleskader under vann

Nå avdøde komiker Harald Heide Steen Jr. som russisk ubåtkaptein. Med samme type Goddag mann økseskaft "kommunikasjon" man i dagens samfunn opplever i møte med våre strålevern- og helsemyndigheter
Nå avdøde komiker Harald Heide Steen Jr. som russisk ubåtkaptein. Med samme type Goddag mann økseskaft "kommunikasjon" man i dagens samfunn opplever i møte med våre strålevern- og helsemyndigheter

Mens strømkunder over hele landet blir syke, direkte i takt med at de nye trådløse mikrobølgestrålende “smarte” AMS-strømmålere rulles ut i kraftregion etter kraftregion, fremstår NVE, Statens Strålevern, Helsedirektoratet, OED, kraftnettselskapene, Legeforeningen og kommuneleger som det reneste supperåd.  Fornuften har kjørt fullstendig i grøfta.

Overtrampet og narrespillet med å tre AMS ned over hodene på det norske folk synker nå som Titanic, etterhvert som avsløringene av løgnpropaganda, selvmotsigelser, elendige eventyrfortellinger og forvaltningsgalskap nærmest tyter ut av skrogsprekkene.  Det er mer enn tydelig at panikken brer seg i forvaltningen og bransjen.  Prestigeprosjektet til 10 – 15 milliarder norske kroner er “too big to fail”.

For å berge prosjektet må man altså ty til TVANG, OVERGREP og LØGNPROPAGANDA, samt introduksjon av gordiske fovaltningsknuter som i praksis totalt avskjærer befolkningens rettsikkerhet.  Et av de markant hoderystende eksempler er NVE’s krav til “legeerklæring for fritak fra AMS-måler”, kombinert med Helsedirektoratets rundskriv til legestanden med diktat om IKKE å skrive ut legetattester til folk som ønsker å søke fritak.  I BAKVENDTLAND, JA DER KAN ALT GÅ AN – sålenge tullet kommer fra bakvendtlandets ulike supperåd.

Da er det heller ikke merkelig at de kan hevde de “mottar relativt få søknader om fritak”.  Hva kan så være grunnen til at NVE samtidig er svært så tilbakeholdne med å frigi statistikk som dokumenterer hvor mange som som har søkt fritak og som har nektet installasjon av AMS-måler?  Det lukter svindel, udemokratisk manipulasjon, globalismedirektiver og teknokratisk diktatur av hele pakken.

For å sette stemningen for resten av artikkelen, varmer vi litt opp med Harald Heide Steen Jr. og Rolf Wesenlund

Norske supperåd om “legeerklæring for fritak fra AMS-måler”

Einar Flydal har i en fersk artikkel oppsummert galskapen rundt forvaltningens forholden til disse “legeerklæringer.  Vi siterer:

Helsedirektoratet har nylig sendt ut et skriv til landets leger der det gir beskjed om at det ikke er riktig å skrive ut legeattester på at pasienter er, eller mener seg å være, el-overfølsomme.

NVE har derimot forskriftsfestet at fritak fra AMS («smartmåler») kan gis av netteierne dersom måleren er til «vesentlig dokumentert ulempe», og har i kommentar forklart at dette først og fremst er å forstå i helsemessig forstand. Siden har NVE innsnevret tolkningen slik at det nå heter at man må få legeattest på at man er el-overfølsom eller at man har angst for helseskader fra slike målere.

NVE krever altså at legene gjør noe som Helsedirektoratet ikke vil at de skal gjøre: skrive ut legeattester på hva de hører pasienten sier han/hun lider av.

Legeforeningen har diskutert saken – angivelig lenge og vel, og har kommet til at den ikke vil fraråde at legene skriver ut slike attester, selv om foreningens oppfatning er at man «ikke kan påvise fysiologiske effekter» av smartmålere, som det heter derfra.

Netteierne presses av NVE til å få ut flest mulig smartmålere innen 1.1.2019, så derfor opplyser de minst mulig på sine nettsider om hvordan man skaffer seg fritak, men innvilger søknader når det sendes inn legeattest. Kundeservice hos netteierne, som normalt er en tredjepart som ikke skulle sett eneste diagnose, sitter nå og samler diagnoser på el-overfølsomhet og angst – langt utenfor personvernets normale grenser. Diagnosene skulle de ikke hatt overhodet.

For et rot! Ikke rart en innsender forteller meg følgende historie:

“Min mor gikk til sin fastlege her i [en liten by] og ba om legeattest da hun ikke ønsker smartmåler installert. Hun fikk til svar fra legen at det kunne hun dessverre ikke, da [nettselskapet] har instruert fastlegene om å ikke gi legeattest.

Kan det i det hele tatt være lov? Jeg er svært overrasket over dette. Hva tenker du? Jeg blir ganske så sint!”

Ja, hva tenker jeg? Selvsagt har ikke nettselskapet instruksjonsmyndighet over legestanden. Sett gjennom øynene til den menigmann som har satt seg litt inn i pulsing og biologiske reaksjoner, er rotet og tøvet lett å tolke som et grovt – kjempegrovt – overtramp og et narrespill for å tre AMS ned over hodet på folk. Det er vanskelig nok for dem som ønsker å beskytte seg mot elektromagnetiske felts helsevirkninger som det er, om ikke også myndighetene skulle rote det til slik.

Antakelig dreier dette seg om byråkratiske irrganger og profesjonskamp: Legeforeningen vil ikke at legene skal tape friheten til å stille de diagnoser de selv vil når de vil det, og til å lytte til pasienten. Helsedirektoratet kan ikke tåle at det blir for tydelig at noen faktisk blir reelt syke av EMF, for da er jo grenseverdiene satt for høyt. Statens strålevern følger lojalt det politiske vedtaket de selv har ordnet, at Norge skal «følge WHO». Og NVE/OED kan ikke rygge tilbake midt i svevet med utrulling av målerne, et 10-milliarders prosjekt, selv om de forstår at det er reelt nok at folk blir syke. «Dessuten er det jo så få,» forteller de oss. Takke Fanden for det! Har de forsøkt selv å finne ut på nettsidene til nettselskapene hvordan man søker fritak? Klart det blir få! Snart er vel antallet fritak på størrelse med antall rullestolbrukere, og dem tar vi vel ikke hensyn til i planleggingen av samfunnet, gjør vi vel? Eller…?

For et narrespill dette er! I en slik situasjon er det bare en ting å gjøre: Skaff deg legeattest på at du frykter helsevirkningene! Og får du ikke fritak, så gi netteier beskjed om at målerutskiftning må utsettes inntil NVE og Helsedirektoratet og Legeforeningen og nettselskapene og Datatilsynet har samordnet seg og realistisk informasjon om helsevirkningene er gitt! For tiden arbeider allerede mot smartmålerne. Bevisene for skadevirkningene blir stadig tydeligere. 5G-testingen viser nå utslag på insekter, fugl og flaggermus. Radioteknologiens biologiske kjennetegn er omtrent de samme. Pulset stråling gir biologiske virkninger selv når signalet er ganske svakt.

Legeforeningen og andre interesserte kan laste ned EUROPAEM-retningslinjene HER, i dansk versjon. De er til å bli klok av.

Nå trenger vi leger som har mot nok til å fortelle at slik som dette kan vi ikke stelle oss.

Norske supperåd om strålingshyppigheten og strålingsintensiteten fra AMS-målere

NVE, Statens Strålevern og kraftnettbransjen har fra starten av AMS-utrullingen i Norge tutet norske avislesere og norske strømkunder ørene fulle av renspikket løgnpropaganda om målernes strålehyppighet og stråleintensitet.

“AMS-målerene sender inn forbruksdata en gang per døgn. Kundens daglige stråleeksponering fra AMS-målerne tilsvarer da ikke mer stråling enn kunden utsetter seg for ved å sende en SMS per døgn. I tillegg stråler AMS-målerne fra 50 til 50.000 ganger svakere enn en mobiltelefon”Norsk Løgnpropagandaministerium

Ovensiterte type løgnpropaganda er for lengst avslørt av kritiske oppegående fagfolks målinger, beregninger og studier av disse målerne (se nedenfor), og Statens Strålevern har vært klar over det minst siden August 2017. Likevel ser det ikke ut til at forvaltningen og kraftnettbransjen ønsker å korrigere seg i offentligheten.  Slike innrømmelser kan jo stikke kjepper i hjulene på desperasjonsfremdriften av “too big to fail” prosjektet.

Aslak Øverås - pinlig uinformert "informasjonssjef" til fare for folkehelsa, eller kynisk kalkulerende yrkesløgner?
Aslak Øverås – en pinlig uinformert “informasjonssjef”, til fare for folkehelsa?

Løgnpropagandaen sitter så sterkt i ryggmargen på disse aktørene, at usannhetene stadig og løpende gjentages ad nauseam, med fullstendig taushet (og derved medløperi) fra øvrige myndigheter, fagetater og media, som for lengst burde ha trått til for å sette en stopper for desinformasjonskampanjen som pågår overfor det norske folk.  Dette burde da også være svært så gode saker for de norske pressestøttede midtstrømsmediers “faktasjekkernettsted” http://faktisk.no, men desverre er dette nettstedet mer en kjøpt og betalt aktør, som elendig kamuflert tjener som Public Relations avdeling for statsmakten.

Det ferskeste løgnpropagandaeksempel ble publisert i et avisinnlegg av 29. januar 2018 i avisa Hadeland, forfattet av Aslak Øverås informasjonssjef i Energi Norge.  Vi siterer Aslak Øverås:

De nye strømmålerne sender forbruksdata til nettselskapet én gang i døgnet. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt, som er en fjerdedel av øvre grense for mobiltelefoner. Og i motsetning til mobilen, trenger du ikke ha nærkontakt med måleren. Statens strålevern skriver på sine nettsider at strålingen fra målerne er så svak at den ikke medfører noen form for helsefare – uansett hvor mange ganger i døgnet måleren sender data til nettselskapet.

Kunnskapen til disse aktørene er begredelig, og uttalelsene renspikkede usannheter, om ikke direkte bevisst løgn.  Så la oss se hva som ER FAKTA:

FAKTA OM STRÅLEHYPPIGHET:  AMS-målerne SENDER KONTINUERLIG, ikke bare når de “sender inn forbruksdata”.  De stråler HELE TIDEN i det de utover såkalt “innsendelse av forbruksdata” også sender konstante “beacon”-signaler for å opprette og vedlikeholde kontakt med andre slave- og mastermålere i meshnettverket (som kan bestå av hundredevis av andre målere i samme geografiske område).  Disse beacon-signalene hører vi ikke et pip om fra NVE og kraftnettselskapene, bekvemmelig nok for dem.  Adion AMS-målere f.eks, sender slike beacon-signaler ca. hvert 0,6 sekund, dvs. opp til 90 – 100 pulser i minuttet, uavbrudt hele døgnet.  Les detaljer om dette i Einar Flydals artikkel: “Smarte” målere: Fake News fra Strålevernet

Vi siterer:

Verre er det at Strålevernet tydeligvis er blitt klar over at målere som bruker såkalt maskenett-teknologi, ikke bare sender forbruksdata, men at de ganske ofte sender «HALLO-HER-ER-JEG-signaler» (beacon-signaler) for å holde nettverket i orden og melde fra at de er tilgjengelige:

Kamstrup-målerne sender slike meldinger hvert kvarter, og Aidon-målerne sender dem faktisk oftere enn hvert sekund, noe som i praksis vil si hele tida døgnet rundt.

Loggen fra en av EMF Consults målinger viser a) 10 minutter av typisk signalering fra en Aidon-måler, b) en zooming som viser at denne samme signaleringen består av brå pulser med svært svak eller ingen aktivitet imellom, og c) nok en zoom der vi ser at hvert «HALLO, HER ER JEG!»-signal kommer brått og varer litt – nærmere bestemt målt til 17,6 millisekunder per gang.

a) 10 minutter av representativ stråling fra en Aidon-måler (logging: EMF Consult)

Kilde: EMF Consult

b) Kraftige pulser med liten eller ingen stråling imellom, og c) Pulslengde: 17,6 millisekunder (logging: EMF Consult)

Kilde: EMF Consult

Graf a) viser oss at disse korte, men altså hyppige «utbruddene» skjer hele tida. Hver puls har en varighet, såkalt pulsbredde, på rundt 17 millisekunder. Pulsene – eller kanskje det heller burde beskrives som små, brå, digitale «knyttneveslag» siden de kommer brått og er svært mye sterkere enn gjennomsnittseksponeringen – kommer i tillegg til den overføringen av målerdata som Strålevernet omtaler.

Et enkelt regnestykke viser at for Aidon-målere vil overføringen av målerdata (forbruksdata) ta omtrent et halvt sekund per døgn. «HALLO»-signaleringen vil derimot ta ca 1 time og 16 minutter per døgn – smurt så jevnt utover døgnet at vi kan regne signaleringen som døgnkontinuerlig.

Oftere enn hvert sekund sender altså Aidon-målerne en liten skur av energi. Energien overføres til det den måtte treffe. At helserisikoen er så svak fordi den er så sjelden, kan dermed umulig stemme. Statens strålevern feilinformerer.

FAKTA OM STRÅLESTYRKE:

Relatert til ovenstående kartlegging, utførte EMF Consult ytterligere et en-times måleforsøk som viste at hver enkelt av disse beacon-pulsene hadde en strålestyrke på rundt 1400 µW/m2, målt på 3 meters avstand fra måleren, noe som ligger ligger ca. 400 µW/m2 OVER strålenivået hvor f.eks Europarådet anbefaler strakstiltak for øyeblikkelig å redusere strålingen (1000 µW/m2).  Se målegraf nedenfor.

Kilde: EMF Consult

Ovenstående målinger står i så kraftig kontrast til NVE’s og kraftnettbransjens løgnpåstander, at vi mener det er EN SKAM at ikke andre fagetater, politikere, media og akademia har fulgt opp på saken.  NVE og kraftnettbransjen hevder – IGJEN OG IGJEN (og fullstendig uimotsagt av sine “oppegående” kolleger) – at AMS-smartmålere “stråler fra 50 til 50.000 ganger svakere enn mobiltelefoner”.  Virkeligheten er faktisk TOTALT MOTSATT, og det kan du lese i følgende to artikler:

Kraftnettbransjen og myndighetenes villedende propaganda vedr. stråling fra “smarte” målere

Sivilingeniør Jostein Ravndal om Statens Strålevern og kraftnettbransjen: “- Strålesammenlikninger til stryk”

Kjernen i ovenstående artikler er følgende (også fra EMF Consult AS):

HVEM STRÅLER STERKEST? AMS-MÅLERNE ELLER MOBILTELEFONER?
EMF-Consult skriver følgende:

Etter finlesing av hvordan utstrålt effekt er oppgitt i fribruksforskriften, ser vi at det kan være behov for å korrigere tallene som nettselskapene bruker når de sammenligner utstrålt effekt fra AMS-målerne og mobiltelefoner. De oppgir som eksempel i sin kommunikasjon ut til kunder at maksimalt utstrålt effekt fra AMS målerne er kun 500 mW og sammenligner det med GSM mobiltelefon på hele 2.000 mW, uten å være klar over at disse tallene ikke direkte kan sammenlignes.

(Smartskandalens anmerkning:  Bransjen og myndighetene er nok meget godt klar over at tallene ikke kan sammenliknes.  Det må vi ta for gitt, hvis disse på noen som helst måte skal kunne være berettiget til å påberope seg å være “kompetansemiljøer”)

Videre fra EMF-Consult:

Det finnes to forskjellige målesystemer for å angi utstrålt effekt og disse brukes litt om hverandre i standarder og retningslinjer. Begge systemene bruker mW som måleenhet, men har ulike måleprosedyrer for å måle utstrålt effekt. Det ene målesystemet gir verdier som er 1,64 ganger høyere enn det andre. Når en skal sammenligne utstrålt effekt fra forskjellige apparater er det viktig å vite hvilket målesystem som er brukt.

For å angi hvilket målesystem som er brukt, brukes betegnelsene e.r.p. (ekvivalent utstrålt effekt) og e.i.r.p. (ekvivalent isotropisk utstrålt effekt) i tillegg til måleenheten mW.

Vi er relativt sikre på at utstrålt effekt fra LTE(4G) og UTMS(3G) mobiltelefon er 250 mW e.i.r.p., og at GSM systemet har utstrålt effekt på 2.000 mW e.i.r.p.

AMS målerne er oppgitt til å ha maks utstrålt effekt på 500 mW e.r.p (ref. fribruksforskr. §7 (2) og 7.a (1)).  Konverterer man effekten til e.i.r.p. blir maks utstrålt effekt 820 mW e.i.r.p.

Ved å bruke e.i.r.p. som felles referanse blir sammenligningen av utstrålt effekt slik:

 • Mobiltelefon GSM: 2.000 mW e.i.r.p.
 • Mobiltelefon UMTS og LTE: 250 mW e.i.r.p.
 • AMS-måler: 820 mW e.i.r.p.

I dag er det egentlig mer korrekt å sammenligne AMS målerne med 4G telefoner, både fordi 4G/LTE er den teknologien som er mest i bruk (i følge NKOM er 95% datatrafikk og 5% taletrafikk i mobilnettet). Dessuten er signaleringen/informasjonskodingen i AMS maskenettet antakelig mer likt 4G/LTE enn det gamle tidsmultipleks systemet som brukes i GSM systemet (som ble utviklet i ca 1982)

Basert på nevnte fakta vil en mer korrekt sammenligningen være at maks utstrålt effekt fra AMS målerne er 820 mW e.i.r.p. mens fra en mobiltelefon er det 250 mW e.i.r.p. – Dette gir et noe annerledes bilde enn det nettselskapene tegner.

Her kan du se hele foredraget sivilingeniør Jostein Ravndal holdt på FELO-konferansen “Det trådløse samfunnet”, avholdt 1. desember 2017.  Jostein Ravndals foredrag hadde tittelen: “AMS og mobilmaster – miljøinformasjon til strykkarakter? Om en vellykket aksjon mot en mast i Stavanger og om NVE’s utplassering av trådløse strømmålere (AMS). Hva fikk vi vite og hvem ville ikke fortelle oss det?

Hardslående kontraster til løgnpropagandaen og de tallrike fortielsessynder fra de norske supperåd

Vi låner her en svært så illustrerende formulering fra en velkjent rapport Folkehelsesupperådet publiserte i 2012:, en rapport det samme Folkehelsesupperådet i 2015 erklærte at de IKKE stiller seg bak (pussig nok).

Hovedfunn og kommentarer

Utvalget har tatt for seg helsevirkninger av svake elektromagnetiske felt. Slike felt fins rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettverk, basestasjoner for mobiltelefoner, kringkastingssendere og annet kommunikasjonsutstyr. Utvalget har sett på hvor sterke feltene er, om de utgjør en helserisiko, hvilke regler som gjelder og om grenseverdier overholdes.

Ekspertgruppen konkluderer med at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at de svake elektromagnetiske feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader.

Som svar på ovenstående supperådserklæring fra det norske “fagmiljøet”, avsluttes denne artikkelen med et kort innlegg av Ingrid Wreden Kåss (tidligere publisert her).  Det er vårt håp at det norske folk nå vil ta fornuften fatt, prioritere føre-var-prinsippene og hjelpe oss å STOPPE UTRULLINGEN AV TRÅDLØSE HELSE- OG MILJØSKADELIGE “SMARTE” STRØMMÅLERE. SI NEI!!

Tabu i Telekom-Norge om trådløsteknologiens mistenkte skadevirkninger

Av Ingrid Wreden Kåss

Flere land har de siste årene lyttet til de sterke advarslene fra fagfolk og innført strenge føre-var-lover for å beskytte barn mot mistenkte skadevirkninger av strålingen fra alminnelig trådløs teknologi – som mobiltelefoni og Wi-Fi. I Norge er denne informasjonen nærmest et tabu hos myndigheter og media. I stedet digitaliseres skoler og barnehager uten føre-var-hensyn, og byene våre skal bli «smarte» med ny 5G-teknologi. Norske myndigheter ser ut til å håpe at «smartteknologi» skal bli «den nye oljen».

Internasjonale eksempler. I januar vedtok Kypros å totalforby Wi-Fi i alle offentlige barnehager. Kypriotiske myndigheter vedtok også å stanse all installering av trådløst nett i barneskoler, samt å innføre svært strenge begrensinger for bruk i skoler som allerede har dette (i praksis skal det bare brukes unntaksvis av elevene, og kun med foreldrenes tillatelse). Liknende lovgivning er innført i Frankrike og Fransk Polynesia og til dels i Israel, der storbyen Haifa har gått lengst og valgt å totalforby Wi-Fi i barneskolen. Også enkelte byer og regioner i blant annet Belgia, Spania, Italia og Østerrike har innført forbud og restriksjoner.

Nyhetene om mulig skadevirkning når i liten grad ut til den norske offentligheten.

Mange land råder dessuten innbyggerne til å bruke enkle tiltak for å redusere «hverdagsstrålingen». I Krakow (Polen) har lokale myndigheter i tillegg vedtatt å tilby utlån av måleapparater for denne typen stråling til innbyggerne, slik at folk selv kan måle hvor mye stråling de utsettes for. Russiske helsemyndigheter anbefaler barn og gravide å unngå å bruke mobiltelefon. Russiske strålevernmyndigheter fraråder bruk av Wi-Fi-teknologi i skolen og beskriver grenseverdiene våre som irrelevante som beskyttelse i dagens strålevirkelighet.

Alvorlig helserisiko. Det internasjonale kreftforskningsbyrået (IARC/WHO) kategoriserte i 2011 all stråling fra trådløs teknologi som «mulig kreftfremkallende». Flere IARC-eksperter hevder at det nå er på tide med en enda strengere kreftklassifisering ettersom nyere studier styrker evidensen for at stråling under grenseverdiene kan gi økt risiko for kreft. Offentliggjorte resultater fra den største nye studien på området – National Toxicology Program (NTP) – påviser i tillegg til økt kreftforekomst en betydelig økt grad av DNA-skader i blant annet deler av hjernen hos de bestrålte forsøksdyrene.

Flere land innfører strenge føre-var-lover for å beskytte barn mot mistenkte skadevirkninger av strålingen fra trådløs teknologi.

Advarsler om helserisiko og anbefalinger om føre-var-tiltak har de siste ti årene kommet fra en rekke sentrale organer som Europarådet (resolusjon 1815, 2011), Det europeiske miljørådet (EEA), EU-parlamentet (i to resolusjoner), Canadas helsekomité, Fransk byrå for helsevern, matvaresikkerhet og arbeidsmiljø (ANSES), Russlands strålevernmyndigheter, europeiske og amerikanske organisasjoner for miljømedisin (EUROPAEM og AAEM) og flere (barne)legeforeninger. I tillegg kommer flere store lege- og forskerappeller. En appell til FN (2015) er signert av mer enn 230 publiserte stråleforskere fra 41 land. I høst ble en forsker- og legeappell om å stanse utbyggingen av 5G-nettet i Europa til skadevirkningene er avklart, levert til EU-parlamentet. Forskerne advarer blant annet mot skader på arvestoff og fertilitet, nevrologiske skadevirkninger og kreft, samt skader på dyr og planteliv.

Kjerringa mot strømmen. Nyhetene om dette når imidlertid i liten grad ut til den norske offentligheten, der det er påfallende taust om temaet. De store mediene preges i stedet av tannløs forbrukerjournalistikk om de siste «smarte» duppedittene, til gagn for annonsører og eiere. Våre politikere nærmest kappes om å heie frem utbredelsen av stadig mer trådløs «smart» teknologi i samfunnet. Men prisen for dette «stråleeksperimentet» kan bli ekstremt høy – for helse, økonomi og miljø – selv dersom bare noen av de faglige advarslene stemmer. Drømmen om «Smart-Norge» kan bli et mareritt.

Utvalgte kilder:

Erklæringer fra legeforeninger og barnelegeforeninger: https://ehtrust.org/science/medical-doctors-consensus-statements-recommendations-cell-phoneswireless/
Kreftklassifisering: www.sbwire.com/press-releases/cancer-expert-declares-cell-phone-and-wireless-radiation-as-carcinogenic-to-humans-849135.htm
Funn fra NTP: www.saferemr.com/2016/05/national-toxicology-progam-finds-cell.html?spref=fb
Europarådets resolusjon 1815: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&lang=en
Europaparlamentets resolusjoner:   http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0410 og http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN
EUROPAEM: www.degruyter.com/view/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml?rskey=BFhF0Q&result=1

 

Felles løft til felles nytte

Jeg kan ikke akseptere en samfunnsutvikling hvor våre egne private hjem blir armert som våpen mot beboernes helse og rett på privatliv. Jeg kan ikke akseptere en samfunnsutvikling, hvor hjemmet, som skal være et sted for fred, trivsel, trygghet og restitusjon - med myndigheters tvangsbruk - blir det sted hvor en kan bli mest overvåket, og ha størst sjanse for å bli svekket og syk av EMF/mikrobølgestråling. Fullstendig uakseptabelt!

2 Comments

 1. Dette er totalt hysteri, du skal ikke komme å fortelle meg at det kommer EMF/mikrobølgestråling gjennom den døra til sikringsskapet?

  Og det svadaet om overvåkning, hva er det folk er så redd for at noen skal finne ut? Det må være mange som driver med lysskye ting som de ikke vil at noen skal finne ut!

  • Vel, hvis det ikke kommer EMF/mikrobølgestråling gjennom døra til sikringsskapet, hvorfor skal vi da skifte til TRÅDLØSE “smarte” målere? De vil jo da ikke virke. Hvordan mener du disse trådløse målerne skal klare å kommunisere strømforbruket ditt til kraftnettselskapet hvis trådløskommunikasjonen (mikrobølgestrålene) ikke slipper ut av skapet?

   Ditt selvutslettende forhold til overvåkning avstår jeg fra å kommentere noe videre.

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.