Big Megalomaniac’s og FN vil privatisere verdens drikkevann – Derfor skal vi også ha “smarte” vannmålere – Verdens største ferskvannreservoar i Sør-Amerika er snart “på flaske”

Aquífero Guanani er en av verdens største reservoarer av ferskvann
Aquífero Guanani er en av verdens største reservoarer av ferskvann

“Deres mål er en global privatisering av alt drikkevann i et såkalt privat-offentlig partnerskap. Det hele sukres naturligvis med en masse miljøretorikk og NGO-nytale. Men det det handler om er at private selskaper skal ta kontrollen over drikkevannet i verden under paraplyen til den såkalte 2030-agendaen, som igjen er en del av det som kalles global governance.” ~ Pål Steigan

(Vi kommer tilbake til Pål Steigans artikkel litt lengre ned. Først litt grunnleggende informasjon for å sette dette inn i et mer helhetlig globaliseringsperspektiv.  Artikkelen avsluttes så med et foredrag av Trude Malthe Thommasen, Vannbevegelsen.  Det er jo absolutt lurt å sette seg inn i hvorfor vi snart også vil bli tvangspådyttet “smarte” vannmålere.)

Jeg kaller dem GLOBOGARKER, KLEPTOKRATER og BIG MEGALOMANIACS.  Disse består hovedsakelig av Big Energy, Big Finance, Big Pharma, Big Agra, Big Food, Big Telecom, Big Tech, Big Warcrimes, Big Terror, og Big Imperialisme, i samarbeid med FN, statlige aktører (selvfølgelig også norske), og en rekke andre tilhengere av de pågående – både åpne og fordekte – bestrebelser for å innføre globalt sentralstyrt teknokratisk diktatur.

Begreper som “verdensregjering” (New World Order/One World Government) har denne gjengen de siste 10 år “klokelig” prøvd å holde seg vekk fra å benytte, for ikke å vekke den tornerosesovende verdensbefolkning de planlegger å ta eierskap over.  I den grad de overhodet snakker om det i offentligheten så pakker de det inn i glansbilder og silkepapir og kaller det “global governance” (Orwell’sk nytale).

Nasjonale energiressurser skal også globaliseres og privatiseres

På samme måte som det pågående ran av menneskehetens vannressurer, skjer noe tilsvarende med den globale utrullingen av SMARTE MÅLERE og SMART GRID.  Energiressursene skal globaliseres og legges under det samme FN Agenda 21/2030 global governance.  EU’s Energiunion ACER er bare et skalkeskjul for hva som er planlagt, og senere kommer…..med mindre folk våkner opp og stopper det!

Befolkningen bør snarest våkne opp til at “smarte” målere handler om noe betraktelig mye større enn helseskadelig mikrobølgestråling, skyhøye strømpriser og ranet av folkets arvesølv! “Smarte” målere og smartgriden er i tillegg en avgjørende del av disse globogarkenes OVERVÅKNINGS-, KONTROLL- og KLEPTOKRATI-INFRASTRUKTUR.  Dette må vi få opp og frem i den offentlige debatten, for det er GALSKAP hva befolkningen nå lures med på å hjelpe til med å facilitere.  SI NEI TIL DISSE MÅLERNE!

Kartet er tydeligvis ikke løpende oppdatert, men viser gigantomanien i det hele.  Så vi kan “slippe å lese av måleren, og få mer nøyaktige strømfakturaer”?

Global Smart Grid og “de gode giverne”

Her kan du lytte til en uttalelse fra “president elect”, Gordon Day, i IEEE hvor han forteller om behovet for å gjøre smartgriden til et globalt nettverk.  Da disse folkene hovedsakelig tenker makt og penger, så tar det ikke lang tid før vi får vite at “strømmen må frem der markedene er“, og slikt er sukker i øret på kraftnettselskaper, kraftprodusenter og resten av “butikken”.  Strømmen skal ikke nødvendigvis brukes i landet den genereres, men der det er mest å tjene, og der “behovet er størst“.  F.eks får vi vite at industrilands strømforbruk nødvendigvis må strupes, fordi energien vi f.eks genererer i Norge heller skal sendes til og brukes i EU, eller i utviklingsland.  Levende menneskers behov for energi skal fremover spille andrefiolin, til fordel for intensivert KORPORATIVISME, MONOPOLISERING og en ny form for teknologisk kolonisering av utviklingsland. Energi skal heretter prioriteres til BIG BUSINESS.

Bl.a. derfor innføres “smarte” målere og effektprising på strøm over hele verden, for å DRESSERE vanlige mennesker til å redusere strømforbruket når de har mest behov for strømmen, slik at vi alle kan få lov å hjelpe “de gode giverne” med å donere våre velferdsgoder til Imperiets formål.  Og klarer vi ikke å spare strøm så skal vi flåes på pungen, for å kompensere kraftindustrien for det antatte tap disse mener de vil  lide ved ikke å få eksportere strømmen “der markedene er”, “der behovet er størst” (dvs. der de får best betalt), og der kraftbransje og politikere har størst sjanse for å kunne gjøre seg klimalekre og få klapp på skuldra av Imperiet’s ledelse.

Dette i tråd med FN Agenda 21/2030’s velstandsdistribusjon, som etter disses mening ikke kan skje på annet vis enn at industrialiserte land stiller sin kraft (og sitt det meste annet) til rådighet for Imperiets og kontrollmatrixens prosjekter i utviklingsland.  Alternativet, nemlig å bygge opp kraftkilder der den skal brukes, anser denne bransjen for kostnadskrevende.  Slik blir også den såkalte “velstandsfordeling” i tillegg misbrukt til å etablere RANSINFRASTRUKTUR og RANSPOLICY (legalisering av kriminell virksomhet) i de industrielle land, slik at disses ressurser, hva de enn måtte være, kan FRATAS BEFOLKNINGEN I OPPRINNELSESLANDET ved hjelp av SMART MAKT og “bærekrafts- og klimagobbelygykk”, og fordeles der den globale kontrollmatrixen ser de har nye muligheter og nye markeder for å befeste, utvide og oppbygge sin makt, kontroll og markedsdominans.

Smartgriden er i praksis “international climate policy” for de facto å kunne “redistribute the worlds wealth”.  Og dette er jo vanskelig å få til, uten folkesvikende politikere som kan forråde sitt land og sitt folk for å innlemme land, folk og ressurser under GLOBAL GOVERNANCE (Verdensregjeringen).

Vi har jo alle de siste årene begyndt å få øynene opp for “de gode giverne”.  Jeg tror det er svært nødvendig for oss å snarest gå dem nærmere etter i sømmene, for å finne ut hva mer de har planer om å gi bort (og hva de har blitt lovet av personlige gjenytelser fra Imperiet for sitt løpende folkesvik).

Antakelig en del av forklaringen. Demokratisk besluttet? Tenker vi over hvor det bærer hen?
Antakelig en del av forklaringen. Demokratisk besluttet? Tenker vi over hvor det bærer hen?

Litt mer om det større bildet kan du lese om her: Smart-kleptokratiet: Energioligarkenes lenge planlagte “post-carbon global dictatorship”

En statsminister som har glemt hvilket land hun er statsminister for

I disse tider sirkulerer det en video av Erna Solberg på Facebook, som får store deler av det norske folk til å sitte igjen måpende og undrende, med hakeslepp ned til knærne.  Skal vi destillere hva som fremkommer i videoens mange kommentarfelt, så kan det vel uttrykkes på følgende måte: “Denne ‘statsministeren’ må åpenbart ha glemt hvilket land hun er statsminister for“.

.

Erna Solberg: Vise-styreleder i FN's Millenium Developement Goals Advocacy Group
Erna Solberg: Vise-styreleder i FN’s Millenium Developement Goals Advocacy Group.  Man blir selvfølgelig ikke “Co-chair” i denne uhyggelig klubben uten å være 100% lojal til verdensregjeringsagendaen.  Hva sier det om habiliteten som norsk statsminister?

Erna Solberg‘s iver etter å rasere norsk suverenitet, selvbestemmelsesrett og selvråderett skyldes ikke bare at hun er “for EU”.  Hun sitter nemlig i tillegg som vise-styreleder i FN Generalsekretærens “Millenium Developement Goals Advocacy Group” som i praksis har ansvaret for å pushe verdensregjeringsagendaen og “global governance” fremover!

I den samme “Millenium Developement Goals Advocacy Group” sitter også Ted Turner (stifter av medieselskapet CNN, og USA’s største private landeier), som er verdenskjent for offentlig og uten blygsel å ha formidlet sin sinnssvake oppfatning av at verdens befolkning bør reduseres til under 2 milliarder mennesker.  Folkemordarkitekten Ted Turner har forøvrig FN-ansvar for “developing practices and policies to curb population growth rates”. Han sier dog ikke noe om hvem som skal bort, hvem som skal beslutte hvem som skal bort, og hvilke metoder som skal benyttes.

Den samme Ted Turner er stifter og styreleder i United Nations Foundation, med Gro Harlem Brundtland som “Vice-chair”.  Her sitter også Emma Rothschild. Vi vet jo hva Rothschild-klanen ønsker seg, og de har det med å få det som de vil.  Noe som antakelig ikke er særlig vanskelig hvis man rår over $500 trillioner, spiller Sjakk med en uopplyst, ignorant og sovende verdensbefokning (som tror de spiller Dam), og har verdens politikere i sin hule hånd gjennom systemisk korrupsjon, bestikkelser, honningfeller, trusler om å kjøre folk og nasjoner konkurs, og andre typer “smart power”.  Får utviklingen uhindret fortsette i samme retning som i dag, så blir kuppet av planeten som å stjele godteri fra små barn!

"The Planetary Regime" - "Global Governance" - GLOBALT TEKNOKRATISK DIKTATUR
“The Planetary Regime” – “Global Governance” – GLOBALT TEKNOKRATISK DIKTATUR

I boken Ecoscience: Population, Resources, Environment fra 1977, forfattet av mannen som senere skulle bli president Barack Obama’s vitenskaps-tzar (Director of the White House Office of Science and Technology Policy), Jon Holdren, argumenteres det atter en gang for kraftig befolkningsreduksjon – depopulasjon – i verden.  I boken inngår tvangssterilisering av kvinner som har fått “godkjent antall barn”, aborter og ulike former for fødselskontroll og tvangsmedisinering av massene.  Holdren diskuterer også ulike steriliserende tilsetninger i drikkevann som en mulighet. (Som Pål Steigans nedenstående artikkel påpeker, så er FN nå igang med å ta eierskap over verdens drikkervannsressurser)

Gjennom et “planetært regime”/”global governance” – som Holdren for syns skyld tilskriver FN, så argumenterer Holdren for at;

the Planetary Regime be given responsibility for determining the optimum population for the world and for each region and for arbitrating various countries shares within their regional limits”.

Den ideale folkemengden på planeten anser Holdren & Co bør ligge på rundt en tiendel av dagens nivå.

DETTE ER GJENGEN SOM VIL HA “SMARTE” MÅLERE INSTALLERT I HVERT ENESTE KRYPINN PÅ PLANETEN HVOR DET KAN BEFINNE SEG MENNESKER!

C’mon folkens, har vi ikke gode grunner til å begynne å stille noen særdeles kritiske spørsmål til hva som egentlig foregår?

FN’s Agenda 21/2030, Tusenårsmålene og de 17 nye bærekraftsmål

I Norge har FN’s Agenda 21/2030 (verdensregjeringsagendaen) vært snikinnført bak ryggen på det norske folk, og kamuflert BAK DEN GRØNNE MASKEN, minst siden 1992 (Riokonferansen hvor Agenda 21 ble vedtatt).  De aller fleste av oss har i årevis hørt om “bærekraftig utvikling”, “bevaring av biologisk mangfold”, “klimakrise”, “tusenårsmål” osv, men 95% av oss – eller mer – har aldri fått høre et pip om hvor alt dette kommer fra (FN’s AGENDA 21) og HVA MER som ligger i denne agendaen, hverken fra riksdekkende media eller fra politikermunn, og det er det en veldig god grunn til.  Vi er altså bevisst holdt i uvitenhet de siste 26 år.  Det begynner du forhåpentligvis å fornemme nå?  Gjør et søk på internett, se om du klarer å finne en artikkel i riksdekkende media de siste 26 år som omtaler Agenda 21.  Jeg tror ikke du finner noen.

Utrolig nok, så finnes det faktisk folk som er så mentalt, moralsk og etisk korrumpert “langt ute”, at de vil vedbli med å omtale, definere og forsvare dette svineriet som “folkestyre og demokrati”.

Agenda 21 ble i 2015 “revitalisert”, og presenterer seg nå som Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

FN og Globogarkene er slettes ikke beskjedne i sine ambisjoner.  De har FOR LENGST også gått i gang med foreberedelser til “privatisering” av VERDENSHAVENE, og i en enda mer utvidet forstand; MONOPOLISERING AV VERDENS NATURRESSURSER!

https://youtu.be/UYxZynJbqOQ

Den historiske dokumentasjon for globalistenes konspiratoriske planer om en verdensregjering er så omfattende at det antakelig kan utgjøre flere titalls bibliotekhyllemeter.  Den beste oppsummerende artikkel jeg har lest om emnet fant jeg her The United Nations: On the Brink of Becoming a World Government.  Publisert i 2012.  Artikkelen tar hovedsakelig for seg globalistenes planer fra et FN perspektiv, og graver derfor ikke så mye tilbake i historien.   Om du ikke gidder å lese hele artikkelen (noe du burde gjøre), så vil kanskje et sitat fra artikkelens avslutningsavsnitt få deg til å ombestemme deg:

Insatiable Globocrats The UN grabs for power cited above are far from a complete list. The UN’s Law of the Sea Treaty (LOST) aims to give the UN authority over the planet’s oceans, coastal waters, fisheries, seabed oil and mineral wealth, and maritime traffic.

Henry Kissinger: “The elderly are useless eaters”
Henry Kissinger: “The elderly are useless eaters”

The UN’s World Health Organization and Food & Agriculture Organization are in charge of the Codex Alimentarius, the UN effort to regulate and take control over raw food, processed food, and semi-processed food, including vitamin and mineral supplements, herbs, and other nutritional products.

UNESCO has insinuated itself into American schools and families through “partnerships” (merk deg: privat-offentlig partnerskap) with our federal and state Education Departments that include curriculum design and invasive, psychologically manipulative “emotional wellness” evaluations. The UN Population Fund (UNFPA) not only supports forced abortion in China, but works assiduously with Planned Parenthood to overturn national abortion laws and make abortion legal and commonplace worldwide.

The list goes on and on — and on. If any human condition or domain of human activity, any potential “crisis,” or any particle or parcel of the Earth, sea, or sky has been overlooked by the UN, one can be sure the omission will soon be corrected, and that a new UN commission, agency, and/or treaty will soon be initiated to claim responsibility and jurisdiction over it.

Hiding in Plain Sight

Much of the superstructure and infrastructure for the physical edifice of a world government already have been built. The United Nation’s official organizational chart and the world map (below) give an ominous inkling of the global leviathan that is already in place.

Vi skal skrive mer om mye av dette senere. I denne omgang skal vi nøye oss med å gratulere og berømme Pål Steigan og http://steigan.no for at de endelig så smått begynner å gjøre det mange andre av oss allerede har gjordt i årevis, nemlig å forsøke å opplyse og advare det norske folk om verdens mest fordekte plan for globogarkenes kupp av planeten Jorden, nemlig FN’s Agenda 21/2030.


Vi reposter herved Steigans artikkel:

Coca-cola og Nestlé vil privatisere et av verdens største vannreservoarer – og Brasil forhandler

I grenseområdene mellom Brasil, Paraguay, Uruguay og Argentina finnes et av verdens aller største grunnvannsreservoarer, Aquífero Guanani, som det kalles i Brasil. Nå pågår et strategisk politisk spill der multinasjonale selskaper med Coca-Cola og Nestlé i spissen prøver å sikre seg kontrollen over disse enorme vannressursene, og det viser seg at Brasils kuppresident Michel Temer spiller med. Dette skrev Correio do Brasil i 2016.

I etterkant oppsto det en polemikk i Brasil, der det ble hevdet at dette ikke stemmer, at det var «falske nyheter». Men nå skriver Correio do Brasil igjen i januar 2018 at Temer har hatt møter med toppledelsen i både Coca-Cola og Nestlé og at møtene skal ha handlet om privatisering av grunnvannet.

Temer skal ha møtt disse toppsjefene under møtet i milliardærklubben World Economic Forum i Davos, og han opptrådte utvilsomt offentlig sammen med Nestlé-sjef Paul Bulcke.

Avisa skriver at Temer hadde private møter toppsjefen i Ambev, som også er en drikkevaregigant, og med James Quincey, toppsjefen i Coca-Cola, og med sjefen for Dow Chemical.

Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, Ambev og Dow Chemical er alle med i noe som kalles 2030 Water Resources Group, som er et konsortium av multinasjonale selskaper, statlige aktører, finanskapital og FN-organer.

2030 Water Resources Group
2030 Water Resources Group

Deres mål er en global privatisering av alt drikkevann i et såkalt privat-offentlig partnerskap. Det hele sukres naturligvis med en masse miljøretorikk og NGO-nytale. Men det det handler om er at private selskaper skal ta kontrollen over drikkevannet i verden under paraplyen til den såkalte 2030-agendaen, som igjen er en del av det som kalles global governance.

Denne interessegruppa for milliardærer har etablert noe som kalles São Paulo Program, og det handler utvilsomt om privatisering av vannet i Brasil.

Skal vi si at Correio do Brasil har sitt på det tørre?

Strategiske ressurser

Grunnvannsreservoaret Aquífero Guanani hører utvilsomt til menneskehetens store ressurser, nå og for all framtid.
Med et samlet areal på 1,2 millioner km² er to tredjedeler av reservatet på brasiliansk territorium, i undergrunnen av Goiás-statene, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina og Rio Grande do Sul. »

Etter den konservative seieren i Argentina og kuppet i Brasil er veien lagt åpent for videre arbeid med privatisering. Bare Uruguay stemmer imot.

De store drikkevannsselskapene tapper grunnvann på flasker, setter til noen mineraler og kaller det «mineralvann». Slik øker prisen i noen tilfeller med mer enn tusen prosent. Selskaper som Nestlé, Coca-Cola, Pepsi Cola og Danone har kjøpt opp en massevis av vannselskaper rundt omkring i verden og markedsfører seg under mange forskjellige navn, men i virkeligheten er det denne lille klubben av multinasjonale selskaper som står bak.

Oljefondet eier 2,65% i Nestlé SA, 1,67% i Danone, 0,77% i Coca-Cola (11,85 milliarder kroner), 0,93% (12 milliarder) i PepsiCo. Så vi er i høyeste grad med på den globale kampen for å sikre privat kontroll over drikkevannet.

Les også:

Den stille krigen om vannet

Krigen om vannet er i gang – vårt Nestlé fører an

Artikkelen ble første gang publisert på Steigan.no:


Går det med vannet i Norge som det går med strømmen?

Her kan du se og lytte til et meget bra foredrag av Trude Malthe Thommasen, Vannbevegelsen, Sandefjord 2014.

Temaet er hva som skjer med vannforsyningen i Norge. Går det med den, som med strømmen? Vil vi få ett selskap for renseanlegget og et annet for levering av vannet? Og vil private aktører kunne håve inn fortjeneste på drikkevannet, slik de gjør på kraftverkene og strømledningene?  Her får du bl.a høre om ALLE SKITNE TRIKS I BOKEN som på bakrommene har vært iverksatt for å legge til rette for privatisering og ran av våre vannressurser.  Erna Solberg har hele tiden hatt en sentral rolle, tidligere som Kommunalminister, og senere som Statsminister.

 

Felles løft til felles nytte

Jeg kan ikke akseptere en samfunnsutvikling hvor våre egne private hjem blir armert som våpen mot beboernes helse og rett på privatliv. Jeg kan ikke akseptere en samfunnsutvikling, hvor hjemmet, som skal være et sted for fred, trivsel, trygghet og restitusjon - med myndigheters tvangsbruk - blir det sted hvor en kan bli mest overvåket, og ha størst sjanse for å bli svekket og syk av EMF/mikrobølgestråling. Fullstendig uakseptabelt!

1 Comment

  1. Høyresidens grådige kleptomaner globalt fråtser i nasjoners og folkets felles-ressurser?

1 Trackback / Pingback

  1. FN’s Agenda 21/2030 – Verdensregjeringsagendaen som vil koste norske forbrukere minst 8 milliarder kroner bare i utskifting av varmvannsberedere – SMARTSKANDALEN.INFO

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.