FORSØKSKANINER: Mens andre vestlige land går inn for å beskytte barn i skole og barnehage mot trådløs teknologi, går Norge motsatt vei.
Meninger

Et storstilt helseeksperiment

De siste årene har flere vestlige land vedtatt føre-var-lover for å beskytte skole- og barnehagebarn mot mulige skadevirkninger av strålingen fra trådløs teknologi. Dette skjer etter gjentatte, sterke advarsler fra internasjonale fagfolk. Samtidig velger Norge […]

Meninger

Lar media seg bruke så lett?

Emne:  Lar media seg bruke så lett? Dato:  01.09.2017 09:09 Fra:  Paul Arthur Ingebretsen <p-arthu@online.no> Til:  marie.moen.kingsrod@vg.no, toh@dagbladet.no, hmt@dagbladet.no, tomo@dagbladet.no VG: Marie Moen Kingsrød (marie.moen.kingsrod@vg.no) Dagbladet: Tormod Halleraker (toh@dagbladet.no), Hilde Marie Tvedten (hmt@dagbladet.no), Tora Morset […]