Krigen om grenseverdiene (fra 2008)

“Telekombransjen og det amerikanske forsvaret har hatt betydelig innflytelse på grensene for hva som er trygg hverdagsstråling. Norge har en høyere strålegrense enn mange andre land.” ~ Frode Nielsen (NRK 23.09.2008)

NRK publiserte 23.09.2008 artikkelen “Krigen om grenseverdiene”.  Vi sakser det viktigste og gjengir det her, nemlig hvordan telekombransjen, IEEE og spesielt amerikanske militæret (luftforsvaret) og etterretningstjenester (CIA) har lobbet og arbeidet intenst i flere tiår for å holde grenseverdiene så høye som mulig.  Hensyn til helse og miljø har siden 1950-tallet bevisst blitt ignorert til fordel for profitt, våpenmakt, og amerikanernes stræben etter “Full Spectrum Global Dominance”.  All forskning som viser helseskader og risikoer ved ikke-ioniserende stråling har i samme periode blitt undertrykt og fortiet, “ulydige” forskere har mistet finansiering og blitt skjøvet ut på sidelinjen.  Vi trekker dette frem for å vise at vi alle har alle gode grunner til IKKE å stole hverken på Statens Strålevern, ICNIRP og det øvrige kobbel av såkalte “stråleautoriteter”.  Vi har alle gode grunner til å lete frem FAKTA fra andre kilder, og vi har alle gode grunner til å gjøre vår egen researche , i stedet for å lytte til denne “tåkeleggingsindustrien” (vestlige myndigheter inkludert).

Det tragiske faktum er at denne artikkelen ble skrevet for 9 år siden, uten at de “ansvarlige”, media og våre såkalte “folkevalgte” har beveget seg en eneste millimeter i retning av fornuft og føre-var-prinsipper for ivaretagelse av helse og miljø.  Det har bare blitt værre, og enda værre skal det bli med den planlagte teppebombingen med strålemålere, det kommende 5G mobilnett og Tingenes Internett, om ikke befolkningen som helhet våkner opp til galskapen og får det stoppet.  Forskningen er klar i sin tale: Det vil bli mye stråletrigget sykdom, lidelse og tragedier fremover!

[……]

 

Sterke krefter bak

Verdens sterkeste ingeniør organisasjon IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers) har vært en av de sterkeste drivkreftene bak de strålegrensene vi har i dag. Allerede i 1966 var organisasjonen på banen for å bidra til å sette eksponeringsgrenser for stråling. De som har engasjert seg i dette arbeidet har i stor grad vært medlemmer av IEEE som er eller har vært ansatt i selskaper eller organisasjoner som er produsenter eller forbrukere av teknologi som avgir denne type stråling ute i samfunnet. Det være seg militære interesser, kraftselskaper og telefonselskaper. ICNIRP og WHO som begge fremstår som industriuavhengig har hatt et nært samarbeid med strålegrensesetterne fra IEEE.

Redaksjonens kommentar:
Det hevdes over at WHO og ICNIRP “fremstår industriuavhengig”.  Vi arbeider med en artikkel som til fulle vil vise hvor industriavhengig de faktisk er.  Det blir noe tilnærmet en drittpakke, for det hele har faktisk mer karakter av systematisk svindel og bedrag av hele menneskeheten!

NRK-artikkelen fortsetter….

En gjennomgang av møtereferater og dokumenter fra IEEE komiteer for grenseverdier når det gjelder ikke-ioniserende stråling viser at organisasjonen har prioritert et internasjonalt påvirkningsarbeid gjennom svært mange år. Arbeidet har vært rettet mot WHO og ICNIRP i særdeleshet. Her har blant annet Michael Murphy fra Human Effectiveness Directorate ved Air Force Research Laboratory i Texas vært en flittig brukt internasjonal liason. Det amerikanske luftforsvaret er en av verdens største forbrukere av teknologi som avgir eller er basert på ikke-ioniserende stråling.

CIA engasjerer seg

Fra starten av den kalde krigen har det vært en hard kamp mellom forskere i øst og vest om hvor mye ikke-ioniserende stråling folk tåler. I Sovjetunionen satte man 1000 ganger strengere grenser for bestråling av befolkningen. De kunne også vise til oppsiktsvekkende forskningresultater blant annet med noe som ble kalt ”mikrobølgesyke”. En diagnose vestlige forskere avviste fullstendig en vitenskapelig basis for den gang, og nå. Russernes ”mikrobølgesyke-diagnoser” er svært like det såkalte el-overfølsomme nå påberoper seg i vesten. Det hele kulminerte et den gang topp hemmelig og mangeårig vitenskapelig samarbeid mellom russiske og amerikanske forskere, der amerikanerne helt fra 1958 avviste russernes funn. Så satte russerne i gang et mikrobølgesignal like under ”faregrensen”, og rettet mot den amerikanske ambassade i Moskva. Et signal som initierte forskningsprosjektet ”Pandora” og en lang rekke saker der ambassadeansatte i Moskva rapporterte om ulike sykdommer. Signalet ble først stoppet i 1988.

Smitte til Europa

Amerikanernes største frykt var at de russiske stråleverdiene skulle ”smitte” over til Europa. CIA engasjerte seg, og i et notat til President Jimmy Carter skriver Director of Central Intelligence George Bush at strengere grenseverdier vil gi en økonomisk byrde og vil være et hinder for militære, industrielle og kommersielle brukere av denne type teknologi. Lobbying av russiske strålegrenser og forskningsresultater gir en risiko for at IRPA (moderorganisasjonen til ICNIRP) vil innføre strengere strålegrenser, og det vil virke mot USAs interesser.
Etter at den kalde krigen var over har IEEE engasjert seg i å få harmonisert de tidligere øst-europeiske strålegrensene med de amerikanske. Kanskje ikke så pussig at det nettopp er det amerikanske luftforsvaret (USAF) som har finansiert og skaffet til veie basismateriale for arbeid med nye strålegrenser når det gjelder elektromagnetiske felt (EMF) i det tidligere Sovjetunionen. US Air Force har også gitt finansiell bistand til nye kriterier for å sette regler for radiofrekvent stråling i enkelte øst-europeiske land, som Bulgaria.

Kilde: https://www.nrk.no/dokumentar/krigen-om-grenseverdiene-1.6230873

Felles løft til felles nytte

Om Redaksjonen 109 artikler
Nettsiden er et folkeinitiativ for å påpeke KEISEREN UTEN KLÆR i AMS-smartmålersaken og i den EMF-relaterte helse- og miljøskandale som nå bygger seg opp i Norge og internasjonalt. Statens Strålevern, NVE og andre myndighetsorganer har ikke fulgt med i timen i forhold til nyere forskning som til fulle avdekker og dokumenterer hvor farlig disse AMS-målerne og EMF-stråletåka i realiteten er. I tillegg blir vi påtvunget en privatlivskrenkende overvåkningsdings i sikringsskapet. Dette kan vi ikke akseptere fra våre egne myndigheter. Folkeaksjonen er herved startet.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.