Odd Handegårds hjørne

«Smarte» strømmålere:

«Smarte» strømmålere: NÅR BAK BLIR FORAN, NED BLIR OPP OG TAP BLIR FORTJENESTE Vi er nok ennå ikke ferdige med de «smarte» strømmålerne. Som kjent har budskapet fra myndighetene vært at de nye målerne vil […]